13.9.2018 Juhani Huttunen Oma hetki

Oma hetki

Jeesus rakastaa ja auttaa

37_Oma hetki_2

Jeesuksessa on toivo, joka kantaa elämässä ja yli kuoleman rajan.

Päivän evankeliumi

Jeesus sanoi juutalaisille:
”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä
näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyt-
tää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sel-
laisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin
antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.” Joh. 5:19-21


Miksi pitää päteä?

Jeesus puhuu sellaisesta suhteesta, jossa ei ole lainkaan rikkinäisyyttä. Isän ja Pojan
välillä ei ole minkäänlaista säröä. He ovat yhtä täydellisesti.

Siinä on jotain samaa kuin äidin ja vauvan symbioosissa. Mutta kun vauva kasvaa, sym-
bioosi rikkoutuu. Se on tervettä kehitystä. Kääntöpuolena on, että tällöin erillisyydestä
tulee vieraantumista. Tämä koskee kaikkia ihmisiä. Tätä vieraantumista sanotaan syn-
niksi. Olemme vieraita itsellemme ja toisillemme, koska Jumala on meille vieras.

Vanhassa testamentissa profeetta Jeremia ennakoi tilannetta, jossa tuota vierautta ihmis-
ten välillä ei enää ole: ”Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen:
’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo
Herra.”

Kristinopin mukaan Jeesus korjaa keskinäiset suhteemme, eikä kenenkään tarvitse enää
neuvoa: ”Oppikaa tuntemaan Herra!” Silti oikeassa elämässä me ihmiset haluamme nu-
jertaa toisiamme erilaisella pätemisellä. Olemme keskeneräisiä. Oma parannus on puo-
litiessä.

toimittaja Juhani Huttunen


Rukoilemme

Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Sinun valtasi ulottuu elämään ja kuolemaan.
Me ylistämme sinua siitä,
että Poikasi Jeesus Kristus on kukistanut
kuoleman kauhistavan mahdin.
Auta meitä kohtaamaan oma kuolemamme
uskossa häneen.
Anna meille se armo,
että elämässä ja kuolemassa
saamme olla hänen omiaan.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.


Pyhän muut tekstit: Ps. 86:10-13, Jes. 26:12-14, 19 tai
1. Kun. 17:17-24 ja Fil. 1:20-26.

Kirkkovuoden raamatunkohdat, psalmit ja päivän
sanan löydät osoitteesta evl.fi/verkkokirkko