13.9.2018 Eija-Riitta Korhola Kuva Jani Laukkanen

Kolumni

Laita puhelin pois

Eija-Riitta Korhola_vk37
Kirjoittaja on helsinkiläiinen filosofian tohtori, joka ristiinpölyttää politiikan, tutkimuksen ja bisneksen välimaastossa.

Viime aikoina monen suomalaisen on kerrottu lopettaneen Facebookin käytön, erilai-
sista syistä. Osalla syyt liittyvät huoleen yksityisyyden suojasta, osalla kyllästymiseen.
Moni on viitannut sosiaalisen median kiiltokuvamaailmaan, joka ruokkii turhaa vertai-
lua ja tyytymättömyyttä.


Helsingin Sanomissa eräs äiti kertoi saaneensa hämmästyttävän paljon lisää aikaa
vuorokauteensa, kun lopetti netissä roikkumisen. Hänet havahdutti oman lapsen lause
tämän opittua puhumaan: "Äiti, laita puhelin pois." Nyt hän pelaa lapsensa kanssa,
lukee tälle, katsoo yhdessä ohjelmia, on läsnä. Iltaisin hän ei ota mitään laitetta sän-
kyyn vaan lukee kirjoja. Elämä on parempaa.

Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta se on yllättänyt kristikunnan aikavar-
kaana ja keskittymiskyvyn hajottajana. ”Älä saata meitä kiusaukseen vaan päästä
meidät pahasta” koskee myös ajankäyttöä. Nyt tarvitsisimme hyvää paimenta johdat-
tamaan meitä tiedon valtateillä.

Paitsi lapsemme, myös Jumala voi sanoa meille: Laita puhelin pois. Minulla on sinulle
asiaa.

Minua on puhutellut Wang Mingdaon (1900–1991) kohtalo. Hän oli Kiinan tunnetuim-
pia kotikirkkojen pastoreita ja evankelistoja, joka keskellä aktiivisinta palveluskauttaan
joutui uskonsa takia kuusikymppisenä vankilaan. Vankeus venyi 23 vuodeksi, ja tuona
aikana paljon saarnannut, lukuisia kirjoja kirjoittanut ja suuria joukkoja johtanut tunnet-
tu kirkonmies ei saanut käsiinsä edes kynää tai paperia, Raamatusta puhumattakaan.

Kaikki, millä oli ollut hänelle merkitystä kristittynä, vietiin pois, ja mies joutui täydelli-
seen hyödyttömyyden tilaan. ”Eikä minulla ollut mitään tekemistä.”

Toimittaja, joka kertoi kohtaamisestaan Mingdaon kanssa, muisteli että vanhan ja pal-
jon kokeneen miehen puhuessa tästä hänen silmänsä kostuivat. ”Ei mitään muuta te-
kemistä kuin oppia tuntemaan Jumala. Ja kahdenkymmenen vuoden ajan tämä oli ih-
meellisempi suhde kuin mikään, mitä minulla koskaan on ollut. Mutta minun piti jou-
tua selliin saadakseni sen.”

Wang Mingdao neuvoi länsimaista toimittajaa: ”Etsi sinäkin sellisi. Rakenna itsellesi
selli kokeaksesi sen, mitä vaino teki minulle. Tee elämästäsi yksinkertaisempaa ja opi
tuntemaan Jumala.” Hän opetti myös, että Jumalan kanssa ei kiirehditä, vaan kuljetaan
kävelyvauhtia – Herra rakastaa käyskennellä puutarhassaan.

Teologi ja kirjailija Henri J.M. Nouwen (1932–1996) kehotti turvautumaan tarvittaessa
kalenteriin. Kirjassaan Ainoa tarpeellinen hänkin kehottaa raivaamaan oman erämaansa,
ja kutsuu rauhoitettuun rukoukseen ja eristyneisyyteen. Nouwenin mukaan hengellistä
elämää ei voi yksinkertaisesti elää ilman, että järjestämme ajan ja paikan, jolloin Jumala
saa jakamattoman huomiomme. Jos se ei järjesty muuten, kalenteri auttaa: ”Olen pahoil-
lani, tuo aika on jo varattu, eikä sitä voi perua.”

Vaikket voisikaan tehdä radikaaleja muutoksia nettikäytökseesi, voit sentään ottaa erä-
voittoja. Aloita aamusta. Huolehdi siitä, ettei ensimmäistä huomiotasi vie kukaan muu
kuin Luojasi.

Entä jos on kiire? Karmeliittamunkki Wilfrid Stinissen (1927– 2013) lupaa yllätyksen, jo-
ta kannattaa testata: ”Jos tuntuu, että sinulla on liikaa työtä, jos uurastat hätäillen ja tus-
kaillen, mutta et koskaan ehdi tehdä niin paljon kuin pitäisi, silloin on ratkaisuna se, että
omistat osan kalliista ajastasi rukoukseen. Näin tekemällä huomaat hämmästykseksesi,
kuinka aika salaperäisellä tavalla venyy.”