11.10.2018 Sanat teologian tohtori Lauri Thuren Oma hetki

Jumalan lähettiläänä

k-41-2018-15-Oma hetki

Tämän sunnuntain Vanhan testamentin teksti kertoo vaatimattomasta miehestä, Aamoksesta, joka sai
Jumalalta viestinviejän tehtävän. Tänäänkin Jumala kutsuu ihmisiä asemaan katsomatta.

Päivän lukukappale

Betelin pappi Amasja lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, sanan: ”Aamos lietsoo israelilaisten
keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam
kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen, pois omasta maastaan.”

Aamokselle Amasja sanoi: ”Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan! Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä!
Betelissä et enää profetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli!”

Aamos vastasi hänelle: ”En ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjankasvattaja ja metsäviikunoiden
viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle: ’Mene ja julista kansaani Israelia vastaan!’”
Aam. 7: 10-15

Paha ääni

Tuttu pastori A. istui vaimonsa kanssa purjeveneen ruorissa kauniina kesäiltana lenseän tuulen puhaltaessa. Romanttisen hetken katkaisi merta pitkin kiirivä karmea mölähdys. Pian hän oivalsi, että kaukainen ääni tuli sumutorvesta – näkyvyys oli huomaamatta heikkenemässä. Aikaa ei ollut hukattavissa.

Yhtä ikävästi katkesi pastori A:n hieno päivä Israelin Pohjoisvaltion temppelissä, kun etelästä rymisti
varsinainen turvenuija, lihafarmari Aamos. Mies möläytti, että kuningas kuolee ja kansa ajetaan pois maasta.
Tämä pastori reagoi toisin: ukko oli karkotettava maasta välittömästi.

Olisi kannattanut kuunnella. Lihafarmarilla ei tosin ollut teologista oppiarvoa tai kirkollista asemaa. Tuskin
hän osasi tulkita kirjoituksiakaan niin kuin ammattilaiset. Mutta hänellä oli ennakkovaroitus suoraan
Jumalalta. Historia osoittaa, että se sana piti paikkansa.

Totuuden torvi voi vieläkin soida väärän puhaltajan käsissä, väärään aikaan ja väärässä paikassa. Onko
minulla varaa olla kuuntelematta?