8.11.2018 Sanat Anu Heikkinen, kuva Sanna Krook / Kirkon kuvapankki Nämä kiinnostavat nyt

Anna äänesi seurakunnassa

k-45-2018-07-Seurakuntavaalit
Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, millaista toimintaa seurakunnassa järjestetään lapsille, nuorille, perheille, sinkuille, työttömille, yksinäisille ja ikäihmisille.


Seurakuntavaalien ennakkoäänestys pyörähti käyntiin tiistaina 6. marraskuuta. Ennakkoon voi äänestää
lauantaihin 10. marraskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18. marraskuuta. Tarkista
muistilistasta, miten saat äänesi kuuluviin ja voit vaikuttaa!

1. Mistä seurakuntavaaleissa äänestetään?
Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, joissa ehdolle asettuneiden seurakuntalaisten joukosta valitaan
kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet eli luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa ja päättävät muun muassa
siitä, keitä valitaan työntekijöiksi, millaisia tilaisuuksia järjestetään, miten rahat jaetaan ja miten seurakunnan
tiloja käytetään.

Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein
päättävä elin.

2. Kuka saa äänestää?
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, joiden kirkkoon
liittyminen on rekisteröity 15.8.2018 mennessä. Jo 16-vuotiailla on äänioikeus. Jos täytät 16 vuotta
viimeistään 18.11.2018 mennessä, saat äänestää. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä
äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

3. Mistä saa tietoa ehdokkaista?
Seurakuntavaalien vaalikoneella voit testata, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen ehdokkaiden ajatusten
kanssa: vaalikone. seurakuntavaalit.fi. Muistathan, että voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle.

4. Missä voi äänestää?
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yli 2500 ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomea. Vaalipäivänä
18.11. äänestäminen tapahtuu omassa seurakunnassa klo 11–20. Äänestyspaikat samoin kuin muut
äänestysohjeet voit tarkistaa osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
k-45-2018-07-Seurakuntavaalit logo