8.11.2018 Sanat Heli Karhumäki Kuvat Saarenpään perhealbumi

Epäterve jalostus tuottaa koirille kärsimystä

k-45-2018-08-Koirarodut pikkukuva
Saulin kohtalo järkytti koko perhettä. Maria Saarenpää ei halua enää koskaan hankkia riskirodun koiraa.

Saarenpään perheen oli lopetettava kovista kivuista kärsivä Sauli-koiransa, koska sen aivot
eivät mahtuneet kasvamaan liian pieneksi jalostetussa päässä. Monet koirarodut kärsivät vioista,
jotka johtuvat liian pitkälle viedystä jalostuksesta.

Koirat ovat Suomessa yleisiä ja rakastettuja lemmikkieläimiä, jotka monet ihmiset kokevat suorastaan
perheenjäseniksi.