5.12.2018 Sanat Mikko Matikainen Rukoillaan yhdessä

Eikö pitäisi ottaa vastuuta elämästään
eikä vain rukoilla?

mikko matikainen
Pastori Mikko Matikainen on KRS:n koulutusjohtaja. Hän innostaa elämään Jeesuksen opettamalla tavalla ja toimittaa Radio Deissä Uskon askeleita -ohjelmaa.

Ihmisen tulee ottaa vastuu elämästään ja valinnoistaan. Rukoileminen lisää vastuullisuutta eikä poista
sitä. Pidän ajatuksesta: ”Rukoillessasi etsi Jumalan tahtoa ja rukoile aivan kuin sen toteutuminen olisi
vain Jumalan varassa. Päätettyäsi rukouksesi ala toimia kuin pyyntösi toteutuminen olisi vain sinun
varassasi.”