5.12.2018 Sanat Erja Taura-Jokinen

En enää pelkää toisia

k-49-2018-08-elämäntaito_Eetu-suntio
Kokkolan seurakunnan suntio Eetu Raittila kokee saaneensa työyhteisöltä tukea kasvussaan ehjäksi aikuiseksi.

Ihmispelko voi aiheuttaa kärsimystä, vaikenemista ja yksinäisyyttä, mutta sen vangiksi ei pidä jäädä.
Koulukiusattu Eetu Raittila oppi vähitellen luottamaan ihmisiin.


Eetu Raittilaa, 33, kiusattiin pienestä pitäen koulussa, mikä sai hänet välttelemään ja usein
pelkäämäänkin saman ikäisten lasten seuraa.