5.12.2018 Sanat Sari Tikkanen Nämä kiinnostavat nyt

”Parasta Suomessa on puhdas luonto”

emilia turpeinen
Tubettava kauppakeskuspappi
Emilia Turpeinen, Espoo

1. Mitkä asiat ovat hyvin nyky-Suomessa?
2. Mitkä asiat voisivat olla paremmin?
3. Mitä Suomen itsenäisyys merkitsee sinulle?


1. Meillä on puhdas luonto ja vesi. Arvostan myös turvallista ympäristöä,
koulujärjestelmää ja terveydenhuoltoa. Nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä.
Perusasiat ovat meillä hyvin, ja siitä pitäisi olla kiitollinen.

2. Ihmisten yksinäisyys huolestuttaa minua. Monet elävät yksin ja ilman
tukiverkkoa. Toinen asia on se, että yhteiskunnassa ihmisarvoa tunnutaan
nykyään määrittävän ihmisen tuottavuuden kautta. Toivon, että jokainen
ihminen nähtäisiin arvokkaana ja tärkeänä.

3. Arvostan suuresti aikaisempien sukupolvien tekemää työtä
isänmaamme hyväksi. Omat isovanhempani olivat aikoinaan sodassa
ja aloittelemassa nuorina aikuisina elämää sodan jälkeen.
Olen havahtunut iän myötä siihen, kuinka tärkeä on oma äidinkieli
ja kulttuuri. Toivon, että näitä ja maakuntien erityispiirteitä
vaalittaisiin ja opetettaisiin tuleville sukupolville.
Risto Nordell

Musiikkitoimittaja Risto Nordell, Espoo

1. Meillä on vielä puhdas ja kaunis luonto, josta voi ammentaa voimaa.
Suomalainen sairaanhoito- ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat puutteistaan
huolimatta vielä huipputasoa verrattuna moneen muuhun maahan.

2. Suomessa pitäisi tajuta vieläkin syvällisemmin kulttuuristen arvojen
merkitys ihmisten hyvinvointiin. Kaikki hyvinvointi ei ole rahalla mitattavissa.

3. Itsenäisyys merkitsee minulle juuria, siteitä tämän maan peruskallioon,
metsiin ja mereen. Se merkitsee myös erilaisuuden hyväksymistä ja
ymmärtämystä muita kansoja kohtaan - tajua siitä, että kansallisista rajoista
huolimatta koko maapallo on samassa veneessä. Kansallinen itsenäisyys ei
saa johtaa nationalistiseen uhoon. Siihen ei ole enää varaa millään maalla.
Hanna Ekola

Laulaja Hanna Ekola, Pusula

1. Meillä on hyvä terveydenhuolto, koulutusjärjestelmä ja päivähoitojärjestelmä
sekä hyvät sosiaalipalvelut. Ja ylipäätään tahto pitää ihmisistä huolta. Meillä on
vapaus olla oma itsensä, mihin kuuluu esimerkiksi uskonnonvapaus. Ihmisarvoon
liittyviä kysymyksiä pidetään tärkeinä, ja tasa-arvoisen elämän eteen tehdään
paljon työtä.

2. Yksinäisyys on tällä hetkellä iso ongelma. Olen miettinyt, onko sinänsä hyvän
yksilönvapauden korostaminen johtanut siihen, että ihmiset keskittyvät vain omaan
elämäänsä ja lähimmäisen avun tarve jää näkemättä. Suomessa tarvittaisiin
kampanjointia naapuriavun ja toisen ihmisen hädän näkemisen puolesta.

3. Kotimaassa on hyvä ja turvallista elää ilman pelkoa. Meillä on upea luonto, jota
tulee varjella. Itsenäisyys merkitsee myös menneitten sukupolvien elämän
kunnioittamista ja sen näkemistä, miten heidän tekemänsä työ ja taistelu
vapautemme puolesta vaikuttaa tällä hetkellä myös omassa elämässäni.