3.1.2019 Sanat Sari Tikkanen Nämä kiinnostavat nyt

”Eletään tässä ja nyt”

01 sana kysyi
Ilkka Sipiläinen                                    Nina Åström                                   Minna-Sisko Mäkinen

Mitä toivot vuodelta 2019?

1. työssä ja
2. henkilökohtaisesti?


Ilkka Sipiläinen
Johtava asiantuntija, Kirkkohallitus

1. Tammikuussa on määrä valmistua kirkon energia- ja ilmasto-ohjelman. Sen hyväksymisestä päättää kirkkohallituksen täysistunto. Odotan ohjelmalta paljon. Se auttaa seurakuntia ja koko kirkkoamme kantamaan vastuuta ilmastonmuutoksesta ja samalla luomakunnasta. Samaan aikaan on myös käynnissä kirkon oman ympäristöjärjestelmän eli Kirkon ympäristödiplomin päivittäminen. Odotan että saamme vuoden aikana seurakunnille entistä paremman ja käyttökelpoisemman ympäristöjärjestelmän. Seurakunnat ovat ottaneet diplomin varsin hyvin vastaan. Mukana ovat jo lähes kaikki suurimmat seurakunnat sekä seurakuntayhtymät ja monia pienempiä.

2. Toivon maailmaan enemmän ymmärrystä ja uudelleen viriävien ihmisiä ja maita jakavien ristiriitojen ja suoranaisen ääriajattelun siloittumista. Toivon ihmisten, yritysten ja valtioiden sitoutuvan vaikuttaviin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siitä kärsivien tukemiseksi. Toivon olevani riittävän hyvä puoliso, isä, poika, sukulainen, ystävä ja työtoveri.


Nina Åström
laulaja

1. Toivon, että suunnitelmani Suomen ja ulkomaan keikkamatkoista, äänityksistä, kuvauksista ja kaikista kohtaamisista asettuisivat Jeesuksen suunnitelmiin juuri niin kuin Hän ne haluaa – jos Hän ne siihen haluaa. Minulla voi olla oma käsitykseni, mitä vaikkapa tuleva kuukausi tuo tullessaan, mutta Jeesus todellakin tietää siitä kaiken. Haluan elää Hänen tahdossaan.

2. Työ ja privaattielämä nivoutuvat minulla toisiinsa, joten vastaukseni liittyy edelliseen kysymykseen. Haluan oppia luottamaan Jeesukseen entistä enemmän ja tuomaan asiani Hänelle, etten omin voimin yrittäisi kantaa niitä. Tätä koulua olen käynyt ja toivon, että tulevana vuonna oppisin tätä vieläkin paremmin. Läheisilleni toivon sitä, että heidän kohdallaan Herran hyvä suunnitelma toteutuisi.


Minna-Sisko Mäkinen
Kansainvälisen työn sihteeri, Malmin seurakunta

1. Toivon säilyttäväni kyvyn uskoa hyvään ja toimia sen puolesta. Työssäni olen tekemisissä lähetystyön, ekumenian ja monikulttuurisuuden kysymysten kanssa. Rukoukseni on, että työni seurakunnassa voisi palvella kristillistä kirkkoa niin, että siitä tulisi aina kansainvälisempi. Teen työtä sen eteen, että muualta tulleet ja suomalaiset löytäisivät yhteyttä toisiinsa. Toivon näkeväni erilaisia ihmisiä istumassa yhdessä toisiinsa tutustuen. Toivon myös, että saan sanoja kutsua, rohkaista ja rakastaa heitä, jotka ovat menettäneet paljon. Se on minun työtäni ja elämääni.

2. Elämää ei voi hallita, mutta luotan siihen, että ratkaisut löytyvät. Tulevaisuus on Jumalan käsissä. En osaa enää suunnitella kiihkeästi, kuten nuorempana. Toivon osaavani elää tässä ja nyt, iloita pienestä, nähdä toisen ihmisen erilaisuuden rikkaus ja pysähtyä kuuntelemaan. Opettelen sitä aina. Toivon hyvää läheisilleni, erityisesti tyttärelleni rohkeutta uudessa elämänvaiheessa. Perheeseemme on parin viime vuoden aikana tullut myös kaksi turvapaikanhakijaa, joiden elämään toivon myönteisiä muutoksia.