16.11.2017Teksti Janne VillaKuva Istockphoto

Kirkolla on jumalakeskeinen kompassi hyvään elämään

elämäntaitokuvitus

Professori Kari Immosen mielestä suomalaisten itsekuria ei ole saanut aikaan mikään rangaistus- tai kontrollijärjestelmä vaan luterilaisuuden tulkinta hyvästä ihmisestä. Tätä ihmistä ohjaa omatunto.

Suomalainen pyrkii olemaan ahkera ja rehellinen ensisijaisesti siksi, että hän pitää sitä oikeana, ei siksi, että häntä määrättäisiin tai että hän pelkäisi huonosti toimimisen seurauksia.

Työ on suomalaisille arvo sinänsä, ja kaikki kunniallinen työ on lähtökohtaisesti yhtä arvokasta – juuri niin kuin Martti Luther opetti.

Papin ja seurakuntalaisen erokaan ei ole hurskauden asteessa vaan työnjaossa. Reformaatiosta lähtien luterilaisia on kannustettu lukemaan ja tulkitsemaan itse Raamattua. Kirkon toiminnassa on pyritty kansantajuisuuteen.

Luterilaisuus onkin demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan uskonto, kulttuurihistorioitsija kiteyttää.

Kristillisyys on kulttuurimme syvärakenne, jonka päällä yksilöiden ja yhteisön toiminta lepää. Kristinuskon vaikutus välittyy vielä niidenkin ihmisten kautta, jotka ovat siitä vieraantuneet.

”Luterilaisuus on lukemattomin tavoin mukana siinä, mitä me arjessamme teemme, mitä me valitsemme tai valitsematta jätämme”, Immonen väittää.

Lue koko juttu SanaPlussasta 46/2017.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä