2.2.2017Teksti Kaj AaltoKuva Kaj Aalto

Kun uskontiet eroavat

k-05-2017-12-MAntsinen 1Uskontoantropologina Teemu T. Mantsinen ihmettelee työkseen ihmistä ja elämää.

Elämänmittainen ihmettely on vienyt filosofian tohtori Teemu T. Mantsisen tutkimaan uskosta luopumista ja sen seurauksia. Turkulainen uskontotutkija arvelee, että jos elettäisiin 60-lukua, hänetkin erotettaisiin helluntaiseurakunnasta.

Miksi ihminen luopuu uskostaan? Tätä pohtii työkseen uskontotieteilijä Teemu T. Mantsinen. Hän on Turun yliopiston tutkija. Ehkä hän oli enemmän ajan hermolla kuin aavistikaan, suuntautuessaan muutama vuosi sitten tälle tutkimusalalle.

Uskonnottomuus on uusi nouseva trendi Euroopassa, vaikka kirkoilla onkin yhä vahva perinteisiin nojaava asema ja erilaiset uususkonnot valtaavat alaa.

– Ehkä uusi uskonto on se, että ei ole uskontoa, Mantsinen arvelee.

Länsimaisissa yhteiskunnissa uskonnollisuus on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja yksilön itse valitsemaksi asiaksi. Uskonnolliset auktoriteetit ovat menettäneet asemaansa.

– Uskonnollisten auktoriteettien puuttuminen ei automaattisesti vähennä uskonnollisuutta yleensä, sillä ihminen voi edelleen uskoa vaikka hän ei kaipaa ketään kertomaan, kuinka pitäisi uskoa.

– Seurakunnille ja muille uskonnollisille ryhmille uskonnollisten auktoriteettien puuttuminen voi vaikuttaa jäsenmäärää tai osallistumista vähentävästi, ellei yhteisö ja sen kulttuuri muutu yksilöiden mukana, Mantsinen sanoo.

Auktoriteettipuutteen vaikutusta vähentää sosiaalisuus, joka pitää yksilöt yhteisössä joka tapauksessa. Uskonnollisten auktoriteettien laskeutuminen korokkeelle korotetuista täydellisistä pyhistä tavallisiksi ja epätäydellisyytensä tunnustaviksi ihmisiksi vähentää riskiä pettyä johtajiin. Kaksinaismoralismin havaitseminen murentaa luottamusta uskonnolliseen ryhmään ja uskontoon yleensä, erityisesti jos kyseessä on auktoriteettiasemassa oleva henkilö.

Uskonnosta luopumisen syyt ovat moninaisia. Kyse voi olla uskonnosta yleensä tai tietystä ryhmästä eroamisesta tai sitten molemmista. Mantsisen mukaan kaikissa tapauksissa eroon johtaa samanlainen prosessi.

Mitkä ne prosessit ovat? Lue artikkeli kokonaisuudessaan Sanasta 5/2017!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä