28.11.2017Teksti Maija NymanKuvat Hannu Nyman

Tehdään hyvästä vielä parempi

ME-risteily_kakku
Juhlaristeilyllä nautittiin synttärikakkua.


ME eli Mennään Eteenpäin toiminta alkoi kolme vuosikymmentä sitten, kun vedin mieheni Hannu Nymanin Kansan Raamattuseurassa Samassa Veneessä -työalaa.

Matkustimme Islantiin Reykjavikiin osallistumaan parisuhdetyötä käsittelevään viikonloppuun. Meitä kiinnostivat tämänkaltaiset kurssit sekä omasta itsekkäästä syystä että halusta saada uusia ideoita ja tietoa. Olimme toimineet avioparityössä ja tarvitsimme uusia eväitä.

Myös oma suhteemme kolmen pojan vanhempina haasteellisen työn keskellä kaipasi uusia ajatuksia, itsemme ja toistemme syvempää ymmärtämistä.

Tieto Mennään Eteenpäin (Marriage Encounter) -avioparityöstä tuli silloiselta Kirkon perhetyön johtajalta Liisa Tuoviselta, joka rohkaisi osallistumaan. Meille viikonlopun kokemus oli ennen muuta henkilökohtainen. Se suorastaan yllätti meidät. Saimme avattua monia solmuja, oppia tunteiden ja tarpeiden merkitystä ja oivalsimme naamioiden estävän aidon kohtaamisen.

Syvästi henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta halusimme tuoda tämän viikonlopun myös Suomeen.

Juuret katolisuudessa

ME Mennään Eteenpäin -viikonloppu on alun perin katolisen kirkon piirissä 1950-luvulla syntynyt työtapa. Luterilaisen kirkon pariin se rantautui 1970-luvulla Yhdysvalloissa ja sen jälkeen 1980-luvulla Pohjoismaihin. Viikonlopun toimintamalli perustuu parikohtaiseen työskentelyyn, ryhmätöitä ei ole.

Pääpaino sen sisällössä on tunteiden tunnistamisessa ja niiden kautta omien tarpeiden ymmärtämisessä. Viikonloput pidetään kuudessa hotellissa eri puolella maata.

Työtä on tehty suurella sydämellä vuosikymmenien ajan. Tänä syksynä 30-vuotisjuhliaan viettävä ME- Mennään Eteenpäin –avioparityö järjesti Tallinnaan juhlaristeilyn, jolle osallistui runsaat 40 avioparia.  Reissun tarkoitus oli innostaa myös virolaisia pareja mukaan. Matkan ohjelmaan kuului ensimmäinen Virossa pidetty Ilta rakkaudelle -parisuhdejuhla. 

Juhlaristeilyllä saimme kuulla muutamien avioparien kertomana, miten tällainen aviopariviikonloppu voi vaikuttaa elämään ja arkeen.

Siilinjärvellä asuva pariskunta Marja-Leena ja Janne Kasurinen löysi tiensä Mennään Eteenpäin -toimintaan ystävien houkuttelemana. Heidän kohdallaan kaikki lähti liikkeelle Jyväskylän Primus-hotellista vuonna 2006.

– Meillä ei ollut toimivia välineitä käsitellä ristiriitoja, vaikka älyllisellä tasolla ymmärsimmekin tilanteet ja pystyimme keskustelemaan kaikesta, Janne muistelee.

– Viikonlopussa jouduin kohtaamaan omia syviä tuntojani ja samalla kuuntelemaan toisen viestejä. Kun alkaa löytää nimiä ja selityksiä asioille, ei enää lamaannu, eikä ahdista kohdata totuus. Osaamme nyt käsitellä eteen nousevia tilanteita ja tunteita paremmin, sanoo Marja-Leena.

me-työ1
Janne ja Marja-Leena Kasurinen tulivat mukaan tomintaan ystävän houkuttelemina.

Rakentavan riitelyn keinot

Janne Kasurinen oivalsi rakentavan riitelyn keinot. Erilaisuus on sallittua, saa olla vapaasti eri mieltä. Toista ei voi muuttaa väkisin, hän muuttuu jos muuttuu.

Pariskunta on käynyt myös jatkoviikonlopun Yhdessä Eteenpäin ja he ovat kuuluneet jo 11 vuotta pienryhmään, joka koostuu viikonlopun käyneistä pareista.

Janne näkee avioparityöllä suuren merkityksen myös koko yhteiskunnan kannalta.

– Perhe on yhä tukipilari ja sen tukeminen on arvokasta. ME -toiminta kasvattaa meitä yksilöinä ja meistä tulee sen myötä parempia kansalaisia. Kestämme ristiriitoja paremmin myös työelämässä.

Marja-Leena näkee jo työnsä puolesta yksilön hyvinvoinnin arvon.

– Olemme hyvän puolella. Vahva perhe jaksaa paremmin.

Kasuriset ovat kokeneet vahvuutena myös mahdollisuuden toimia yhdessä parina. Hengellisyys on saanut vahvistua, sillä luottamus toiseen ihmiseen on syntynyt Jumalan armollisuuden kautta.

– Mikään menetelmä tai viikonloppu ei kuitenkaan ratkaise kaikkea, mutta nyt voimme ymmärtää toisiamme paremmin ja riidellä rakentavammin. Myös minulle miehenä on löytynyt uusia tunteita, sanoo Janne.

Vieläkin tuntuu hyvältä

Kokkolalaiset Juha ja Yvonne Åkerlund päättivät vuosi sitten juhlistaa 20-vuotista hääpäiväänsä näyttävämmin. Tasavuosijuhla nosti esiin myös ajatuksen suhteen syvemmästä hoitamisesta.

– Kuin vastauksena ajatuksiimme saimme lahjana onnittelukortin, josta kävi ilmi, että meille on lahjoitettu Mennään Eteenpäin -aviopariviikonloppu, Yvonne kertoo.

– Olimme kuulleet tällaisesta viikonlopusta jo kymmenen vuotta sitten, mutta vielä silloin emme asiasta innostuneet. Nytkin olin alussa vastahakoinen, mutta lopulta päätin lähteä, sanoo Juha.

Neljän lapsen vanhemmat onnistuivat järjestämään aikataulunsa niin, että viikonloppu Oulun Vihiluodossa mahtui kalenteriin.

– Heti alusta kävi ilmi, ettei edessä ole todellakaan rentouttava kylpyläviikonloppu, vaan kahden vuorokauden matka omaan ja toistemme sisimpään, Juha kertoo.

– Viikonlopun anti oli melko vahvaa ja alussa melkein kadutti, että tuli lähdettyä. Luulimme, että olimme jo käsitelleet kaikki tärkeät asiat. Pintaan nousikin sellaista, josta emme olleet riittävän syvällisesti puhuneet, Yvonne kertoo.

Molempien yhteinen kokemus on, että viikonlopun jälkeen oli todella hyvä olla. Oli löytynyt paljon uutta itsestä ja toisesta.

– Saimme viikonlopusta myös välineitä suhteemme hoitamiseksi kotona, ja näitä välineitä olemme käyttäneet. Uudenlainen läheisyys palasi suhteeseemme. Rehellisyys on ollut avain läheisyyteen, Juha vakuuttaa.

– Olihan meillä ollut aiemminkin tällaisia yön yli matkoja, joissa kävimme suhdettamme läpi. Kuitenkin aina palasimme vanhaan. Nyt Mennään Eteenpäin -viikonlopustamme on jo pitkälti yli puoli vuotta, ja vieläkin vaan tuntuu hyvältä, Yvonne kertoo.

Uusi tapa kuunnella

Espoolaiset Riitta ja Markku Luhtasela ovat toimineet Mennään Eteenpäin -viikonlopun puhujatiimissä jo monen vuoden ajan. He ovat myös vaikuttaneet merkittävästi työn laajenemiseen maassamme.

Luhtaselat kävivät oman viikonloppunsa vuonna 1994 Haikon kartanossa, jonne toiminta laajeni kolmen Lohjan Vivamossa pidetyn viikonlopun jälkeen vuonna 1989. Ystäväpari oli kertonut viikonlopun annista, heissä oli jotain uutta, ”coolia” sykettä, joka puhutteli.

Markku toteaa viikonlopun opettaneen toisen kuuntelemista uudella tavalla.

– Ymmärsin, miten toiselle tulee antaa tilaa, häntä ei voi pakottaa muuttumaan. Ihminen voi muuttua vain itse.

– Meillä oli oikeastaan ihan hyvä suhde, mutta koin etten osaa kuunnella enkä anna toiselle tilaa puhua. Löysimme uusia ulottuvuuksia ja ne kantavat meitä yhä.

Luhtaselat näkevät Mennään Eteenpäin -viikonlopun sopivan kaikenlaisille pareille. Jokainen voi ottaa sen, mikä itselle sopii. Hengellisyys on läsnä, mutta kukaan ei kysele eikä vaadi ottamaan kantaa. Kynnys osallistua on matala, parityöskentely on rehellistä, sillä ryhmätyöskentelyä ei ole. Ammatitkaan eivät tule ilmi.

Markku näkee toiminnan myös antavan eväitä aikamme vaativaan ja suorituskeskeiseen työelämään, joka tunkeutuu keskelle parisuhteen arkea. Toiminta yhdessä avioparina antaa myös paljon, uusia ystäviä ja mielenkiintoisia tehtäviä muiden parien hyväksi. Myös seurakunta voi hyötyä parien vapaaehtoistyöstä.

– Kun seurakunnan jäsenet kasvavat ja hengellinen ulottuvuus syvenee, sen myötä myös kirkon toiminta on inhimillisempää. Me voimme vaikuttaa merkittävällä tavalla kirkossa ja yhteiskunnassa, toteaa Riitta, joka on ollut mukana myös Parisuhteen Palikat -työryhmässä.

Meillä on unelma

Mennään Eteenpäin toiminnasta kertoessaan tämänhetkinen toinen toiminnasta vastaava pari, tamperelaiset Anu ja Petri Pekki siteeraavat mielellään Martin Luther Kingin ajatusta ”I have a Dream”.

– Meillä on unelma, ettei yhdenkään avioparin tarvitsisi erota kommunikaatiovaikeuksien vuoksi. ”Kasvoimme erilleen, yhteys katosi tai meillä ei enää ollut puhuttavaa toisillemme”, nämä ovat niitä haasteita, joihin avioliitoissa törmää. Uskomme vahvasti, että ME -viikonloppu on parasta, mitä Suomessa ja maailmalla on aviopareille tarjolla yhteyden vahvistamiseksi, Pekit toteavat.

Pekkien kohdalla lähtöpäätös oli yllättävää kyllä Petrin päätös:

– Jonkin riidan jälkeen ilmoittauduin, ”ettei tule siitäkin sanomista”. Vanhemmilleni en uskaltanut kertoa, että olemme menossa parisuhdeviikonloppuun, etteivät he suotta huolestu parisuhteemme tilasta ”että niin huonostiko niillä menee…”. En tosin tiennyt viikonlopun sisällöstä saapuessani mitään ja työkiireiden keskeltä lähtiessä olo viikonloppuun saapuessa oli kovin kireä.

– ME -viikonloppu osoittautui meille todella parisuhdetta vahvistavaksi kokemukseksi. Oli upeaa rakastua puolisoonsa uudelleen ja kokea turvallisuutta jakaa vaikeitakin asioita, joista aiemmin mieluiten vaikeni. Palkkiona oli läheisyyttä ja lämpöä välillemme. Samalla syntyi vahva tunne, että tätä kokemusta haluaisi olla jakamassa eteenpäin.

Mennään yhä edelleen eteenpäin

Suomessa tämä työmuoto täyttää 30 vuotta. Viikonlopuissa on käynyt yli 9300 avioparia. Viikonlopun järjestelyt hoituvat vapaaehtoisten parin toimesta.

 Mennään Eteenpäin perustuu täydellisesti vapaaehtoistoimintaan, eikä kukaan saa minkäänlaista palkkaa. He, jotka ovat aikaisemmin osallistuneet viikonloppuun, kokevat mielekkääksi olla auttamassa muita pareja tekemään uusia oivalluksia omassa suhteessaan.

Järjestelyt, viikonloppujen vetäjät, jatkohoito ja materiaalit tehdään talkoovoimin. Koko Suomen toiminnasta vastaavat aina muutaman vuoden ajaksi valitut maallikko- ja pappispari, jotka myös edustavat maatamme Pohjoismaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa.

Yhdessä viikonlopussa on osallistujia kolmisenkymmentä paria. Työskentely on parikohtaista, ja se tapahtuu tiiviin ohjelman mukaan, luentojen ja annettujen tehtävien rytmissä. Jokainen pari voi lähestyä esille tulevia teemoja omista lähtökohdistaan käsin, ottaa sen, mikä itselle tuntuu luontevalta. Tämä koskee myös viikonlopun hengellistä viitekehystä, josta jokainen voi olla vapaa ja itsenäinen.

ME-risteily-kokous
Mennään Eteenpäin perustuu vapaaehtoistoimintaan, eikä kukaan saa siitä palkkaa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä