5.6.2013Teksti: Lea LappalainenKuvat: Jaani Föhr

Maistakaa ja katsokaa!

Päivi Jussila
Myrskyn jälkeen on poutasää. Kari Tapion laulujen tekstiä ymmärtää koko kansa. Milloin sitä tyylisä saadaan kirkkoon Päivi Jussila kyselee?

Virsikirja, jumalanpalvelus ja kirkkojen väliset suhteet voisi panna naftaliiniin.

– Muutosvoimat aaltoilevat ihmisten välillä, teol.tri Päivi Jussila sanoo.

Pastori Päivi Jussila pilkkoi alkuvuodesta seurakuntalehti Rauhan Tervehdyksenkolumnissaan ekumenian lähes päreiksi. Kirkon ykseysliike on ajanut karille -lausunnot synnyttivät myrskyn vesilasissa.

Kysyessään julkisesti, onko kirkon ykseys edes tavoiteltava asia, oululainen naispappi näytti syyllistyvän lähes pyhäinhäväistykseen.

Radio-ohjelmassa Jussila jatkoi tunnustuksellisuuden ajan olevan ohi ja moitti kirkon edustajia ylimielisyydestä kansainvälisissä teologisissa neuvotteluissa. Suljettu piiri käyttää suurta valtaa. Miksei sitä voisi jakaa laajemmalle, paikallisten seurakuntien käsiin, Jussila kyseli.

– Muutosvoimat ovat aivan muualla kuin kirkkojen kokouksissa ja kapituleissa.

Mitä Jeesus oikein tarkoitti?

Ykseyden tavoitteen raamatullisena lähtökohtana pidetään Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumissa: ”--- että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh.17:21)

Jussila on miettinyt usein, mitä Jeesus sanoillaan tarkoitti. Miten tärkeä viesti sanoihin sisältyi? Tukahduttaako Raamatusta johdettu yksiäänisyyden ja yksimielisyyden vaatimus tänään aidon keskustelun?

Piispat ovat ykseyttä muotoillessaan varovaisia ja puhuvat moniäänisyyden sijasta moninaisuudesta. Ykseys ei vaadi yhdenmukaisuutta, piispat totesivat helmikuussa.

Moninaisuus on taas Jussilan mielestä jotakin muuta kuin erilaiset näkemykset ja vakaumukset.

– Tärkeämpää kuin tunnustuksellisuus ja rakenteiden rukkaaminen olisi etsiä kristittyjen yhteyttä arjessa. Järjestetään ekumeenisia jumalanpalveluksia, lauletaan ja rukoillaan yhdessä.

Jussila pelkää, että ekumenia liikkuu etananvauhtia niin pitkään kun sen on pappien vastuulla, jotka eivät näytä kovin kiihkeästi kaipaavan edistystä. 

Kirkkoliittojen kokouksissa istuvat piispat ja kirkkojen johtavat virkamiehet sekä tapaamisten teemat siivilöidään tiukan kontrollin läpi.

Jussila vertaa kokousten hierarkiaa luokkayhteiskuntaan. Katolinen kirkko on etuoikeutetun asemansa vuoksi yläluokkaa, samoin ortodoksit. Ne määräävät, mistä ja millä aikataululla keskustellaan.

Luterilaisen kirkon osa on kuulostella, mitä isot ensin sanovat. Näin tehtiin muun muassa naispappeuskysymyksessä.

Jussila iloittelee ajatuksella, että kirkkojen ykseysliike olisi kansanliike, jossa paikalliset seurakunnat ja niiden jäsenet hakisivat yhteyttä vapaudessa, omin ehdoin ja tekemättä siitä suurta numeroa.

– Silloin ykseys purjehtisi myötälaineessa.

Lue koko haastattelu Sanan verkkolehdestä


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä