7.3.2013Teksti: Janne VillaKuvat: Sini Pennanen

Naisen elämä on hienoa Suomessa

sisuskuva
-Minun sukupolveni naisille monet asiat ovat helppoja. Toivon, että tyttäreni ikäpolvelle sukupuolten tasavertainen kohtelu on itsestään selvää. Lapseni eivät esimerkiksi ajattele automaattisesti kuullessaan sanan "Pappi", niin kuin minä teen välillä vieläkin. Heille on kyllä selvää, että mieskin voi olla pappi, Outi Lehtipuu sanoo. Kuvan Lapsi ei liity Lehtipuuhun

Suomessa on sikäli helppoa viettää naistenpäivää, että täällä naisten oikeudet ovat maailman huipputasoa. Tästä on kiittäminen myös omaa uskontoamme. – Kristinusko on alusta pitäen ollut molempien sukupuolten uskonto, jossa naiset ovat olleet aktiivisessa roolissa, toteaa teologian tohtori Outi Lehtipuu.

Naisia on mahdotonta yrittää mahduttaa yhteen muottiin, sen enempää kuin miehiäkään. Naiseuttaan voi toteuttaa monella tapaa, teologian tohtori miettii.

Yleensä ajatellaan, ettei naisilla ollut jäykkien sukupuoliroolien ajassa juurikaan liikkumavaraa. Heillä oli kuitenkin monissa asioissa enemmän joustavuutta kuin yksiulotteisempaan tosimiehen rooliin pakotetuilla miehillä. Mieheltä odotettu rooli on edelleen rajatumpi.

– Tasa-arvo on tärkeää myös miesten kannalta. Entistä joustavammat ja moniulotteisemmat sukupuoliroolit ovat miestenkin etu. On esimerkiksi upeaa, kuinka miehet osallistuvat nykyään tasavertaisesti lastenhoitoon ja nauttivat siitä.

– Jos ajattelee kaikkein perinteisimpiä, jäykkiä sukupuolirooleja, miehen liikkumatila oli hyvin kapea. Miehen piti olla suvereeni perheen pää, joka huolehtii perheensä elättämisestä. Tällainen luo sietämättömiä paineita varsinkin tilanteessa, jossa mies ei pysty huolehtimaan taloudesta.

Nuoren polven naisten ja miesten enemmistön tapaan Outi Lehtipuu pitää itsestäänselvyytenä sitä, että kaikille ihmisille on taattava sukupuolesta riippumatta tasa-arvoiset, parhaat mahdolliset edellytykset hyvään elämään.

– Naisten oikeuksien ja valinnanvapauksien lisääminen ei saa tapahtua miesten oikeuksien riistämisen kustannuksella. Sama pätee toisinpäinkin.

Helsingin yliopiston uuden testamentin eksegetiikan lehtori Lehtipuu on kirjoittanut teoksenRaamatun äidit – Sivustakatsojista päähenkilöiksi (Kirjapaja).

Yli kaksi vuosituhatta sitten eläneet Raamatun äidit elivät aivan toisenlaisessa maailmassa. Vaikka naisen rooliodotukset, mahdollisuudet ja liikkumatila olivat erilaiset kuin nykysuomalaisilla sisarillaan, on heissä kuitenkin jotain perin juurin tuttua, raamatuntutkija näkee.

– He jakavat samat perheen sisäiset roolit vaimoina, äiteinä, tyttärinä, sisarina, miniöinä ja anoppeina. Ei aikakauden äitejä yhdistävät myös samat tunteet: rakkaus, luottamus, periksiantamattomuus ja sinnikkyys, mutta myös kateus, mustasukkaisuus, pahansuopuus ja oman edun tavoittelu.

– Kuten todellisessa elämässä myös Raamatussa on monenlaisia äitejä. Toiset heistä ovat lempeitä, kannustavia, rakastavia ja anteliaita, toiset taas kontrolloivia, manipuloivia, juonittelevia, jopa väkivaltaisia.

Lue koko haastattelu Sana-lehdestä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä