7.5.2015Teksti Ville Hoikkala

Huoltajuuskiistat ovat juristin perusarkea

Lakiasiaintoimiston perusarkea ovat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat kiistat. Toimistolle tulee asiakas, jonka avioliitto tai muuntyyppinen parisuhde lapsensa toisen vanhemman kanssa on päättynyt. Alamme selvittämään, miten rakentaa vanhempien ja lapsien välistä suhdetta muuttuneessa tilanteessa.

Huoltajuusriita kertaa yleensä parisuhteen päättymisen syitä. Jos eron taustalla on päihteet, riippuvuudet, väkivalta tai ylipääsemättömät kulttuurierot, lapsesta kiistellessä samat teemat jatkuvat. On tavallista, että molemmat vanhemmat käyttäytyvät kaikin puolin vastuullisesti suhteessa lapsiin, mutta eivät siedä toisiaan. Lakimiehen työssä vaativia ovat juuri ne tilanteet, joissa molemmilla osapuolilla on tasapuolisesti hyvät edellytykset vanhemmuuteen, mutta keskinäistä luottamusta ei ole lainkaan.

Lapsia koskevien riitojen käsittely on kehittynyt viime vuosina Suomen oikeuslaitoksessa.  Norjalaisen esikuvan mukaan suunniteltu asiantuntija-avusteisen tuomioistuinsovittelun malli on tuonut keskustelevaa otetta huoltajuusprosesseihin. Oikeustalolla istutaan pyöreän pöydän ääressä, tuomariakin saa puhutella etunimellä ja neuvonpitoon osallistuu kunnan psykologi. Ajatuksena on, että vanhemmat sitoutuvat yhteistyöhön paremmin, kun sopimus lapsen asemasta tehdään myös tunnetasolla käytävänä prosessointina. Kun molemmilla vanhemmilla on vastuullinen asenne, tuomioistuinsovittelulla saadut sopimukset yleensä pitävät.

Huoltajuusprosessit tarjoavat myös välineen vallan käyttöön, koska ne ovat usein viimeinen tilaisuus piinata entistä puolisoa, joka on päässyt vapaaksi alistavasta parisuhteesta. Väkivalta ja puhelinterrori tai toisaalta pikkuasioihin takertuminen ja jatkuvat ilmoitukset eri viranomaisiin voivat tehdä erovanhemmuudesta jatkuvan taistelutantereen. Tuomioistuinten pitkät jonotusajat antavat mahdollisuuden vaikeuttaa vastapuolen vanhemmuutta vaikka niin, ettei palauteta lasta sovittuna aikana. 

Joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa voi tuomioistuin määrätä vanhemmuuskoordinaattorin niille lapsille, joiden asioita on käsitelty useita kertoja oikeudessa. Koordinaattori tuntee asianosaisten tilanteen ja voi antaa nopeita ratkaisuja riitoihin. Tätä mallia sopisi harkita Suomessakin, koska jatkuva epävarmuus toisen vanhemman seuraavasta siirrosta voi viedä hermot.

Tämä lehti ilmestyy äitienpäiväksi. Toukokuun juhlakalenterissa äitienpäivä on työn päivän ja kaatuneiden muistopäivän välissä. Vanhemmuus on Jumalan lahja, ja lapset ovat suloisia. Vaikka äitiys olisikin työn ja taistelun sävyttämää, nyt on aika sitä juhlia.

 

Kirjoittaja on lakimiesyrittäjä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä