15.2.2018Heli Karhumäki

Nippu sytykepaperia

k-07-2018-3-pääkirjoituksen kuvaNyt on ev.lut. kirkossamme tuotettu helposti leimahtava 28-sivuinen raportti, jota toivon käytettävän seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä sytykepaperina. Ei saunan pesässä, vaan sielussa ja sydämessä.

Raportti ei innosta kuvilla eikä kovin eläväisellä ilmaisulla, mutta sisällön painoarvo avautuu viitseliäällä eläytymisellä. Runsas ammattisanasto voi hiukan huokailuttaa, mutta olennaisempia ovat sanat, jotka kertovat Jumalan uudistavasta työstä langenneessa maailmassa ja siitä radikaalista tehtävästä, jonka Jeesus meille antoi: kastakaa, opettakaa ja rakastakaa.

Raportti löytyy netistä nimellä Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä (missiologia = lähetystiede). Selvitys käynnistettiin 18 kirkolliskokousedustajan aloitteesta 2016. Heitä huoletti, että monet tulevat papit ja nuorisotyönohjaajat valmistuvat ammattiin ilman kunnollista käsitystä kirkon perustehtävästä, lähetystyöstä. Suomen kristillinen yhtenäiskulttuuri on pitkälti murtunut, ja kirkon työntekijöiden on osattava kertoa sanomaa Jeesuksesta myös katsomuksiltaan sirpaloituneessa nyky-Suomessa. Myös mission maantiede muuttuu, kun läntinen kristikunta muuttuu moniuskontoiseksi ja monista entisistä lähetyskentistä tulee kristinuskon uusia keskuksia.

Kirkolliskokous lähetti aloitteen piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle toimenpiteitä varten, ja nyt tehty selvitys totesi huolen aiheelliseksi. Vain harvat opiskelijat valitsevat missiologian kursseja, jos eivät ole suuntautumassa lähetystyöhön. Erillistä kirkon lähetyksen opintokokonaisuutta ei edes ole, vaan teemakurssit sivuavat missiologiaa esimerkiksi köyhyyden, globaalin vastuun tai kaupungistumisen kulmasta.

Tähän haetaan nyt korjausta. Missiologian opintoja tulee vahvistaa. Missiologista ainesta on jo nyt pyritty lisäämään pastorien ja työyhteisöjen täydennyskoulutuksessa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Raportti kannustaa valitsemaan tulevaisuuden kirkon työntekijöiksi ennakkoluulottomia yhteyden rakentajia, joilla on vahva kirkon uskon ymmärrys, kykyä toimia erilaisten yhteisöjen kanssa, innostaa seurakuntalaisia ja omaksua uusia työtapoja muutosten keskellä.

Toimenpide-ehdotusten punaisena lankana on lähetystehtävän kokonaisvaltaisuus: uskoa synnyttävään evankeliumin julistamiseen tulee aina kuulua myös vastuu heikoimmista ja luomakunnasta. Tule kohdata kunnioittaen toiset katsomukset ja järjestää tilaisuuksia myös kaduilla ja toreilla ihmisten ajankäytön ja elämänrytmin mukaan.

Raportti toteaa kirkon yhä merkittävät resurssit ja väestön melko myönteisen asenteen kirkkoa kohtaan.  Avainkysymys on, pystyykö kirkollinen toimintakulttuuri uudistumaan ympäristön mukaisesti.

Kyllä se pystyy. Se muuttuu jo. Viestintä modernisoituu. Kuvamaailma raikastuu. Rennot ja rohkeat työntekijät kohtaavat ihmisiä ja reagoivat vääryyksiin yhä rohkeammin. Hyvä muuttuu yhä paremmaksi, kunhan emme lannista toisiamme armottomalla kritiikillä ja kirkkopoliittisilla riidoilla sisältä

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä