8.11.2017Heli Karhumäki

Siskot ja veljet, taistelu on ohi

k-42-2017-3-PääkkärikuvaOi, jos Luther näkisi tätä työnsä tulosten juhlintaa! Reformaation kansainvälistä merkkivuotta on vietetty kaikkialla, missä 500 vuotta sitten liekkiin roihahtanut uudistusliike vaikuttaa. Suomessa merkkivuosi sai luterilaisen kirkon, koululaitoksen, median ja kulttuurielämän luovuuden valloilleen, ja vilkas tapahtumavuosi huipentui viime sunnuntain juhlallisuuksiin Turun Logomossa ja tuomiokirkossa.

 Vain vähälle huomiolle Suomessa on jäänyt merkittävä ilon aihe: nämä ovat ensimmäiset reformaation vuosisataisjuhlat, joihin roomalaiskatolinen kirkko on yhtynyt hyvässä hengessä. Aiemmin luterilaiset ja katolilaiset ovat keskittyneet keskinäiseen syyttelyyn ja oppiensa puolustamiseen. Luterilaisille reformaatio on merkinnyt katolisen rappiokirkon uskon puhdistamista, katolilaisille kirkon katkeraa jakautumista. Kun Luther vastasi saamaansa kirkonkiroukseen julistamalla paavin Antikristukseksi, kahtaalle lyödyt kristityt eivät voineet enää polvistua yhteiselle ehtoolliselle.

 Vasta noin 50 vuotta sitten luterilaiset ja katolilaiset aloittivat yhteyttä etsivät oppikeskustelut, kun katolinen kirkko alkoi avautua ekumenialle. Vuonna 1999 julkaistiin Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta. Siinä todettiin, että vanhat oppituomiot eivät enää ole voimassa, sillä pelastuksen perustotuuksista vallitsee riittävä yksimielisyys.

Työ on jatkunut, ja sen hedelmät on koottu viime vuonna julkaistuun raporttiin Vastakkainasettelusta yhteyteen – Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017. Kansainvälisen ykseyskomission luterilaisena puheenjohtajana on toiminut emerituspiispa Eero Huovinen. Kirkkokunnat ovat lähentyneet suhteessa mm. ehtoollisoppiin, papin ja piispan virkaan sekä Raamatun ja tradition merkitykseen opin perustana. Erot mm. paaviuden ja naisten pappeuden kysymyksissä eivät vaadi pitämään yllä kirkkojen täyttä jakautuneisuutta. Kirkkojen yhteyttä on syvennetty myös Suomessa, mistä kertoo viime viikolla julkistettu luterilais-katolinen oppikeskusteluraportti Kasvavaa yhteyttä: julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta.

Kirkot molemmin puolin ovat nähneet aihetta katumukseen. Ne tunnustavat, että heidän 1500-luvun teologinsa ”liioittelivat ja karrikoivat vastustajiensa ajatuksia saadakseen heidät näyttämään naurettavilta”. Katolilaiset ymmärtävät nyt paremmin Lutherin uudistuspyrkimyksiä. Taistelu on ohi. Tavoitteena on saavuttaa ehtoollisyhteys.

Miten riemullisia sanoja kristittyjen välillä! Aika näyttää, mitä nämä ekumenian askeleet saavat aikaan kirkkojen käytännön elämässä. Yhteiset lausumat tukevat kuitenkin tavallisten kristittyjen yhteyden tahtoa. Se on mullistavaa.

Luterilaisten ja katolilaisten päämääränä on nyt ”yhdessä löytää uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme ja todistaa Jumalan armosta julistamalla evankeliumia ja palvelemalla maailmaa.” Nämä sanat rohkaisevat meitä suomalaisia etsimään sovinnollista yhteyttä myös luterilaisen kirkkomme sisäisissä ristiriidoissa.

 

 

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä