12.7.2018Sanat: Esa Hyvönen

Sinuun minä luotan, kultani!

Raamatussa ihmisen rahanahneutta kuvataan personoimalla raha epäjumalaksi. Se ei ole sattumaa, sillä kolikot lyötiin samoista arvometalleista, joita juutalaisuutta ympäröivissä kulttuureissa käytettiin epäjumalien patsaiden koristeluun.

Vinjetti_Raamattu_02

Jeesus elollisti rahan persoonaksi ja antoi sille arameankielisen erisnimen herra Mammona: ”Te ette voi palvella sekä Jumalaa että Mammonaa” (Matt. 6:24), hän varoitti.

Herra Mammonasta puhuessaan Jeesuksella oli mitä todennäköisimmin mielessään Vanhan testamentin kertomus, jossa Jumala käskyt annettuaan vannotti Mooseksen välityksellä Israelin kansaa: ”Älkää asettako mitään rinnalleni, älkää tehkö itsellenne jumalia hopeasta ja kullasta” (2. Moos 20:23).

Mielikuvissamme helposti sijoitamme tällaisen varoituksen itämaisiin uskontoihin epäjumalanpatsaineen ja -temppeleineen, mutta Raamatun näkemys epäjumalista on monivivahteisempi.

Lue koko artikkeli Sanasta 28/2018!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä