3.8.2017Teksti Niko HuttunenKuvitus Pekka Rahkonen

Totaalinen pyhä sota

Sana31_2017_sota2

Sota ja Raamattu 2/5. Saksalainen kenraali Erich von Ludendorff (1865–1937) julkaisi vuonna 1935 teoksen Der totale Krieg ja lanseerasi sillä uuden käsitteen ”totaalinen sota”. Ludendorff arvosteli sotateoreetikko Carl von Clausewitzin (1780–1831) kuuluisaa näkemystä, jonka mukaan sota on vain yksi politiikan välineistä.

Teksti Niko Huttunen Kuvitus Pekka Rahkonen

Ludendorffin mielestä ensimmäinen maailmansota oli osoittanut, että sodassa oli kyse kansakunnan eloonjäämisestä ja sitä varten se mobilisoi kaikki voimansa. Politiikka oli sodan väline eikä toisin päin.

Clausewitzin mielestä sota ratkesi tuhoamistaistelussa, jossa toinen armeija tuhosi toisen. Totaalisessa sodassa tämä tapahtui kansakuntien tasolla. Vihollinen ei ollut vain vihollisarmeijan sotilas vaan koko viholliskansakunta. Joukkotuhontaa voitiin nyt perustella sotilaallisesti.

Totaalista sotaa pidetään 1900-luvun ilmiönä, mutta se ei ole sitä. ”Lähellä olevien kansojen kaupungeista, jotka Herra teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne, ette saa jättää jäljelle mitään, ette ainoatakaan elävää olentoa. Julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat.” (5. Moos. 20:16–17)

Joosuan kirja kertoo, että näin myös tapahtui. 

Lue lisää aiheesta Sanasta 31/2017!

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä