9.5.2018Matti KankaanniemiPiirroskuva: Maria Vilja

Viritä mielesi oikealle taajuudelle

Vinjetti_Raamattu_02

Raamattu ei ole yhtenäinen teos vaan kirjakokoelma, joka sisältää useita eri tyylilajeja. Ymmärtämistä helpottaa, kun lukija osaa ottaa huomioon, missä tyylilajissa tekstissä liikutaan.

Yksi erityisesti mediassa jankutettu asia ovat negatiivissävytteiset viittaukset Raamattua kirjaimellisesti tulkitseviin ihmisiin.

Mitään tekstiä ei kuitenkaan voi tulkita ohittamalla kirjainten luomat perusmerkitykset. Tällainen älyllinen sokkosienestys tukahduttaa järkevän keskustelun eikä edistä muuta kuin ennakkoluulojen ja stereotypioiden juoksuhautojen syvyyttä.

Mielekkäämpää olisi puhua tyylilajisensitiivisyydestä eli siitä, että varsinaisen tekstin oheisviestinnälliset elementit otetaan huomioon. Tällä tarkoitetaan sitä, että jonkun Raamatun kirjan tai katkelman tyylilaji tunnistetaan ja tekstiä pyritään ymmärtämään sen mukaisesti.

Raamattu on ennen kaikkea kirjakokoelma, jonka sisältämät teokset eroavat toisistaan huomattavan paljon. Ne on kirjoitettu satojen vuosien ajanjaksolla. Kirjoittajina on taidoiltaan vaihtelevia ja elämää aika eri kulmista katsovia, osin tuntemattomiksi jääviä henkilöitä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä