10.3.2016Teksti Viivi KlemettiKuva Istockphoto

Äiti ei enää määritä lapsen uskontoa

Ensi vuoden maaliskuussa voimaan tuleva avioliittolain muutos tuo uusia tuulia myös lapsen uskonnolliseen asemaan. Eduskunta hyväksyi 17.2. esityksen avioliittolain edellyttämistä lainmuutoksista. Uskonnonvapauslaki muuttuu koskien lapsen liittämistä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

k-10-2016-7-uutisen kuva

Mikäli huoltajat eivät ole yhdessä tehneet päätöstä lapsen uskonnollisesta asemasta, äiti on voinut tehdä päätöksen lapsen kuulumisesta tiettyyn uskontokuntaan vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Uusi avioliittolaki muuttaa tämän siten, että päätöksen tekevät molemmat huoltajat yhdessä ellei tuomioistuin ole päättänyt toisin huoltajien keskinäisestä tehtävien jaosta. Näin uusi laki tuo molemmat vanhemmat tasa-arvoisempaan asemaan.

– Vielä 1980-luvun kirkkolaissa avioliittoon kuulutus tehtiin morsiamen kotiseurakunnassa. Kuulutusmääritelmä oli näin sukupuolisesti sidottu. Lapsen kuuluminen uskontokuntaan on määräytynyt äidin mukaan ellei lapsi ole ollut isän kasvatettavana, kommentoi notaari Heikki Hämäläinen Helsingin tuomiokapitulista.

– Myöhemmin nämä siteet on poistettu ja nykyisin lapset eivät automaattisesti seuraa vanhempia uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumisessa tai eroamisessa. Tässä voidaan kysyä onko uskonnonvapautta parannettu vai ei, Hämäläinen miettii.

Kirkkohallitus
pitää perusteltuna

Hallintopäällikkö Asta Virtaniemi Kirkkohallituksesta oli kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa hallituksen esitystä käsiteltäessä. Kirkkohallitus on pitänyt ehdotettua lainmuutosta perusteltuna.

– Se, että jatkossa vanhemmat tekevät yhdessä lapsen uskonnollista asemaa koskevat päätökset, asettaa huoltajat yhdenvertaisempaan asemaan. Säännös myös kannustaa huoltajia yhdessä keskustelemaan siitä, mikä on lapselle parasta. Näin myös uskonnon merkityksen arviointi perheelle tulee ajankohtaiseksi.

– On vaikeaa arvioida lainmuutoksen kokonaisvaikutuksia, Asta Virtaniemi kommentoi.

Kirkkohallitus toteaa kuitenkin lausunnossaan lakivaliokunnalle, että lainmuutoksen valmisteluvaiheen jälkeen on tullut esiin uusia näkökohtia. Niiden perusteella voidaan olettaa, että vastaisuudessa yhä useamman lapsen uskonnollinen yhdyskunta jää avoimeksi.

Kirkon näkökulmasta on lapsen etu, että uskonnollinen yhdyskunta määritellään. Kirkkohallituksen lausunnossa todetaan kuitenkin, että ehdotettu ratkaisu lienee kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisin.

Tulevan tasa-arvoisen avioliittolain myötä laki muuttuu yhdenvertaiseksi kahden huoltajan perheille.

– Perustelut lienevät olleet enemmän praktisia kuin ideologisia: jotta laki on yhdenvertainen, niin sitä tulee voida soveltaa myös nais- tai miespariin, asiantuntija Kari Latvus kommentoi Kirkkohallituksesta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä