24.11.2016Teksti Arja-Leena Paavola

Arkkipiispan vaalitapaa muutetaan tasapuolisemmaksi

k-47-2016-6-Arkkipiispan vaalitapa_120

Marraskuussa kirkolliskokous päätti muuttaa arkkipiispan vaalitapaa koskevia kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä. Vaalitavalla on havaittu olevan suuri merkitys vaalin tulokseen.

Aiempi vaalitapa on suosinut arkkihiippakunnan äänioikeutettuja, sillä noin 70 prosenttia äänistä tulee Turun arkkihiippakunnan alueelta ja loput siis muualta Suomesta. Muutoksen tavoitteena on saada aikaiseksi tasapuolisempi tilanne Turun ulkopuolelta tuleville ehdokkaille.

Kaksi viimeistä arkkipiispaa ovat olleet Turusta.

– Arkkipiispan tehtävät ovat lisääntyneet ja hänen merkityksensä kokonaiskirkon kannalta on kasvanut. Tästä huolimatta hiippakunnilla on ollut tähän asti melko vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa arkkipiispan vaalin tulokseen, mikä on koettu epäkohdaksi, kertoo piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala

– Vaalitavan muutoksesta seuraa, että arkkihiippakunnan äänioikeutetuilla säilyy vain pieni enemmistö arkkipiispan vaalissa

Päätös muutoksesta oli yksimielinen, ja se tulee voimaan mahdollisimman pian.

Lue koko juttu Sanasta 46/2016


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä