8.3.2018Teksti: Arja-Leena PaavolaKuva: ItäSavo/Tuija Pauhu

Bisnestä opetuksen lisäksi

Taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevat kristilliset kansanopistot hakevat uusia toimintamuotoja. Esimerkiksi Savonlinnan kristillinen opisto on laajentanut toimintaansa perustamalla yrityksen, joka muun muassa vuokraa autoja ja ylläpitää eksoottista elintarvikekauppaa.

k-10-2018-6-uutinen kuva
Savonlinnan Kristillisen opiston SKO palvelut Oy:n omistama eksoottinen elintarvikeliike Middle East perustettiin vuosi sitten ja on jo saanut vakiintuneen asiakaskunnan savonlinnalaisista. Koordinaattori Shaho Jaff ja opiston rehtori Tommi Tuunainen (oikealla) ovat tyytyväisiä liiketoiminnan menestymiseen.

Ammatillista koulutusta sekä vapaatavoitteisia opintoja järjestävät kansanopistot ovat viime vuosina käyneet läpi isoja muutoksia. Taloudellisista syistä opistoja on yhdistetty ja tuloja on etsitty myös opetuksen ulkopuolelta liiketoiminnasta.

Suomen 77:stä kansanopistosta 32 toimii aatteelliselta pohjalta, näistä valtaosa on ev.lut. kirkon eri suuntausten oppilaitoksia. Vapaan sivistystyön rahoituksen leikkaus toteutettiin asteittain vuodesta 2012 alkaen yhteensä 18 prosentilla. Samaan aikaan vietiin läpi ammatillisen koulutuksen uudistus.

– Ammatillisia yksiköitä on yhdistetty, ja suuri osa lapsi- ja perhetyön koulutuksesta on organisoitu Kirkkopalvelujen piiriin. Pienet opistot kasvukeskusten ulkopuolella on kuitenkin pyritty säilyttämään. Nykyään opistojen ylläpitäjiä on vähemmän, mutta sama määrä kampuksia toimii edelleen, Jyrki Ijäs Suomen kansanopistoyhdistyksestä kertoo.

Kansanopistot saavat valtionosuutta vapaan sivistystyön lain mukaiseen koulutukseen ja sen suuruus on keskimäärin 57 prosenttia kustannuksista. Loppuosa rahoituksesta koostuu opiskelijamaksuista tai ylläpitäjän muusta toimintaan osoitetusta rahoituksesta.

Elintarvikekauppaa ja autovuokrauspalvelua

Oppilaitosten tehtävänä on ratkaista itsenäisesti mahdolliset taloudelliset ongelmat. Varojen kartuttamiseksi vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. Se voi olla myös opetuksesta täysin poikkeavaa liiketoimintaa.

Savonlinnan kristillinen opisto (SKO) joutui pakkotilanteessa etsimään uusia rahalähteitä muutama vuosi sitten, kun virheellisesti maksetut valtionosuudet perittiin takaisin.

– Kyse oli 608 000 euron suuruisesta summasta, joka on nyt maksettu pois. Maksamisen teki mahdolliseksi perusopetuksen paikkamäärän tuplaaminen, ympärivuotiset suomen kielen intensiivikurssit sekä nuorten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikkötoiminta, koordinaattori Shaho Jaff SKO:sta toteaa.

– Näiden lisäksi perustamaamme SKO-Palvelut Oy:n toimintaan kuuluvat majoitus, tilavuokraus, catering-palvelut, sekä Middle East -elintarvikekauppa ja Hertz-autovuokrauspalvelut. Tulemme jatkamaan liiketoimintaa koulutustoiminnan rinnalla.

Lue koko juttu Sanasta 10/2018


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä