16.2.2017Teksti Arja-Leena PaavolaKuva Kirkon kuvapankki/Arne Ormio

Helsingin seurakunnat valmistautuvat piispanvaaliin

ajankohtaista_irjaaskola

Piispanvaalin järjestelyt ovat käynnistyneet Helsingissä ja uusi piispa tullaan valitsemaan elo-syyskuun aikana. Näissä vaaleissa äänioikeus on kaikkiaan 1786 helsinkiläisellä, puolet heistä on maallikoita ja puolet pappeja.

Hiippakunnan kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet ovat automaattisesti äänioikeutettuja, loput 870 maallikkovalitsijaa valitaan seurakunnissa. Helmikuun loppuun mennessä seurakunnat tekevät ilmoitukset maallikkovalitsijoista tuomiokapitulille.

– Maallikkovalitsijoiden suhteen ainoa säännös on, että valittavan on oltava 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot voivat näissä rajoissa vapaasti harkita, keitä ne valitsevat maallikkovalitsijoiksi, lakimiesasessori Ritva Saario Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista kertoo.

Keskusteluissa on tuotu esille se, että äänioikeutettujen valinta voisi vaikuttaa lopputulokseen, mikäli valitaan vaikkapa tiettyä ehdokasta kannattavan kirkkoherran tukijoita tai seurakunnan aktiiveja. Arvuuttelu piispasta on hieman ennenaikaista tässä vaiheessa. Säännöksissä ei muutenkaan ole perustetta rajata pois henkilöitä sen mukaan, ketä ehdokasta he mahdollisesti kannattavat.

– Vielä ei edes ole varmaa tietoa siitä, ketkä tulevat asettumaan ehdolle piispan vaalissa. Pääsääntöisesti seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot valitsevat valitsijoiksi ensin omia jäseniään, ja tarvittaessa listaa täydennetään muilla henkilöillä. Mikäli seurakuntaneuvoston tai kirkkovaltuuston vähemmistö on huolissaan siitä, että heidän näkemystään ei kuulla, on mahdollista vaatia, että maallikkovalitsijat valitaan suhteellista vaalilla. Käytännössä suhteellista vaalia käytetään harvoin, jos koskaan, Saario lisää.

Lue koko uutinen Sanasta 7/17.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä