Jyväskylän käräjäoikeuden päätös:

Kansan Raamattuseuran Säätiö sr jää yhdeksi testamentinsaajaksi

Jyväskylän käräjäoikeus on tänään 31.8.2017 antanut ratkaisunsa testamenttiasiassa, jossa Kansan Raamattuseuran Säätiö sr on ollut haastettuna. Kaksi tyytymätöntä testamenttisaajaa käynnisti oikeusprosessin, koska heidän mielestään vain ensimmäinen testamentti on pätevä. Testamentteja on kaikkiaan neljä.

Oikeus on ottanut kantaa siihen, minkä testamentin se katsoo edustavan vainajan viimeistä tahtoa. 

Käräjäoikeus päätti, että 22.8.2013 allekirjoitettu testamentti on pätevä, mikä tarkoittaa sitä, että Kansan Raamattuseuran Säätiö sr jää yhdeksi testamentinsaajaksi.

Tieto testamentista tuli Kansan Raamattuseuralle vasta henkilön kuoleman jälkeen. Kansan Raamattuseuran henkilökunta ei ole ollut osallisena testamenttien tekemisessä.

Lisätietoja asiasta antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Karjalainen.

Kansan Raamattuseuran Säätiö sr julkaisee Sana-lehteä.


Katso myös:

KRS:n saama testamentti yritetään kumota moitekanteellaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä