KRS:n saama testamentti yritetään kumota moitekanteella

Sana-lehteä julkaiseva kirkon palvelu- ja evankelioimisjärjestö Kansan Raamattuseura on keväällä 2016 saanut tiedon testamentista, jossa KRS on merkitty yhdeksi edunsaajaksi. KRS:lla ei ole ollut testamentista mitään tietoa ennen sen tekijän kuolemaa.

Testamenttiin tyytymättömät vainajan aikuiset kummilapset kiistävät kolme viimeistä testamenttia vedoten kummitätinsä muistisairauteen. He ovat nostaneet asiassa testamentin moitekanteen, ja pyrkivät saattamaan voimaan ensimmäisen, vuonna 2004 tehdyn testamentin, jossa heille on osoitettu suurempi osuus vainajan omaisuudesta. Kanteessaan Keski-Suomen käräjäoikeudelle he esittävät myös, että Kansan Raamattuseura olisi vaikuttanut myöhempien testamenttien tekemiseen.

KRS:n hallituksen puheenjohtaja Matti Karjalainen toteaa, ettei Kansan Raamattuseuralla ole ollut mitään yhteyttä testamenttien laatimiseen tai tekemiseen. Ulkoisesti testamentit vaikuttavat oikein laadituilta, ja ne on asianmukaisesti todistettu oikeiksi.  

Karjalaisen mukaan asiaa selvitettäessä testamentin antajaa lähellä olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että testamenttien antamisen aikaan testamentin antaja on ollut riittävän hyvässä kunnossa antaakseen testamentit. Testamenteille on näiden mukaan ollut testamentin antajan kannalta järkevä peruste.

Kansan Raamattuseuran hallituksen linjaus testamenttien suhteen on, että niissä kunnioitetaan vainajan viimeistä tahtoa. Jos joku kiistää testamentin, oikeus ratkaisee, onko testamentti pätevä.

Vireillä olevasta moitekanteesta on kerrottu mm. Helsingin Sanomissa ja Seura-lehdessä. Asian käsittelylle Keskis-Suomen käräjäoikeudessa on varattu ensi elokuussa kolme istuntopäivää. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä