20.2.2017Teksti Janne Villa

Piispaehdokas Kaisamari Hintikka on kirkon ykseyden ykkösnainen

Hintikka

– Kirkkoon liittyy vahva mysteerin ulottuvuus, kun me puhumme Jeesuksesta, ja pyhä on aina läsnä, kun me rukoilemme Jumalan valtakunnan tulemista. Meidät on kutsuttu tekemään työtä, jotta se valtakunta voisi murtautua joka päivä tähän todellisuuteen ja aikaan, uskoo Kaisamari Hintikka.

Helsingin piispanvaaliin ehdokkaaksi lähtenyt teologian tohtori Kaisamari Hintikka, 49, on meritoitunut kansainvälisessä huippuvirassa. Luterilaisen maailmanliiton kakkosjohtaja ja apulaispääsihteeri on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta Sveitsin Genevessä.

Hän johtaa LML:n Teologian ja julkisen todistuksen osastoa. Vastuualueeseen kuuluu ekumeenisten oppikeskustelujen lisäksi muun muassa yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta.

Hintikka toteaa, että piispan yksi keskeinen tehtävä on kirkon ykseyden vaaliminen ja edistäminen, ja juuri siihen hän on keskittynyt valtaosan työurastaan.

– Työhöni kuuluu paljon neuvotteluja sellaisten eri puolilta maailmaa tulevien osapuolten kanssa, joilla on hyvin erilaiset teologiset lähtökohdat. Mietimme, miten voisimme päästä yhdessä eteenpäin. Meidän kristittyjen on opittava elämään ja tekemään työtä yhdessä, vaikkemme ole kaikista asioista samaa mieltä.

Kaisamari Hintikka arvioi olevansa persoonana harkitsevainen, helposti lähestyttävä ja toisten näkökantoja herkästi kuunteleva ihminen, jonka kanssa on helppoa tehdä yhteistyötä.

– Pyrin aina luomaan hyvää yhteishenkeä ja väitän, että pystynkin siihen. Olen myös luontainen verkostoituja. Tulen toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Suhtaudun kaikkiin ihmisiin samalla tavalla enkä anna ensivaikutelmien ja ennakkoasetelmien jähmettää itseäni.

Jeesuksen seuraajina olemme oikealla linjalla

Kirkon tulee Hintikan mukaan toimia proaktiivisesti yhteiskunnassa. Jumalan rakkaudesta täytyy aina kertoa myös rakkauden teoilla. Esimerkiksi syrjäytyneiden ihmisten puolesta on puhuttava ja heidän kanssaan on kuljettava.

– Meidän täytyy kirkossa vaikuttaa rohkeasti epäoikeudenmukaisuuteen liittyviin, kipeisiin ongelmiin. Kristinuskosta nousee keskusteluun tarvittaessa kriittisiäkin näkökulmia. Kirkon asia on evankeliumin asia ja rakkauden sanoma, Hintikka linjaa.

Työnsä ohessa Hintikka toimii Geneven suomalaisen seurakunnan vapaaehtoisena pappina. Virrenveisua ja messua rakastava pastori sanoo juuriensa olevan syvällä luterilaisuudessa.

– Saarnatessani pyrin käsittelemään asioita Kristuksen ja ihmisen henkilökohtaisesta kohtaamisesta käsin ja siltä pohjalta lähestyn myös kristityn palvelutehtävää.

– Meidän täytyy uskaltaa astua kirkon seinien sisältä maailmaan. Kun yritämme seurata Jeesuksen esimerkkiä, olemme oikealla linjalla. Toiseksi kirkossa täytyy aina puhua Ylösnousseesta Kristuksesta. 

Tukijoukko korostaa kansainvälistä kokemusta

Hintikan kannattajakuntaan kuuluva teologian tohtori, pastori Tapio Leskinen painottaa, että Kaisamari Hintikka on kansainvälisesti kokenut, Suomenkin kirkollisissa piireissä hyvin verkostoitunut henkilö.

Maailmanlaaja kirkkokuntien ja globaalien kysymysten tuntemus antaa perspektiiviä asioiden arvioimiseen ja vuoropuheluun Suomessa.

– Kirkko ja yhteiskunta ovat kovassa muutosprosessissa ja moninaisten jännitteiden keskellä. Kaisamarin kyvyt tulisivat piispana todelliseen tarpeeseen. Toiseksi hän on kiva ja rohkea, sympaattinen ja avoin ihminen.

– Hän uskaltaa mennä rohkeasti vaikeisiinkin tilanteisiin. Kaisamari Hintikan erinomaisille neuvottelutaidoille olisi käyttöä sekä Suomen kirkossa että yhteiskunnassa.

Eläkkeellä oleva Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön apulaisjohtaja Leskinen näkee, että Hintikan teologinen ajattelu ja toiminta ”ponnistavat kristinuskon aidosta ytimestä”.

– Hän ymmärtää syvällisesti kristinuskon ydinsanoman sekä kirkon ja yksittäisten kristittyjen tehtävän: Evankeliumi, inhimillisyys ja Jumalan hyvä huolenpito kohdistuvat kaikkiin ihmisiin.

Lue syvempi esittely Helsingin piispaehdokkaista tämän viikon Sanasta.

Muut ehdokkaat Sanan sivuilla:

Jaana Hallamaa

Teemu Laajasalo 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä