7.4.2016Teksti Heli KarhumäkiKuva Heli Karhumäki

Porissa valmius antaa kirkkoturvaa

k-14-2016-07-Kirkkoturva
Porin Teljän seurakunnassa on varauduttu tilanteeseen, jossa turvapaikanhakija kielteisen päätöksen saatuaan hakee apua seurakunnasta. Tiimiin kuuluvat Satu Katila, Jarkko Willman, Minna Salminen ja Kaisa Huhtala.

Lakimies: ”Uusilla ohjeilla täysin laillista”

Muutamien seurakuntien valmistautuminen kirkkoturvan tarjoamiseen turvapaikanhakijoille on nostattanut kuohuntaa mediassa ja nettikeskusteluissa. Puolustettuaan tv-haastattelussa kirkon ikiaikaista tehtävää apua tarvitsevien tukena arkkipiispa Kari Mäkinen on saanut sekä kiitosta että ryöpytystä. Hänen lausuntoaan on tulkittu virheellisesti siten, että kirkkoturvaa antaessaan seurakunta asettuisi lain ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa poikkiteloin.

Päätöksen kirkkoturvan antamisesta ovat tehneet esimerkiksi Porin Teljän, Meri-Porin ja Rauman seurakunnat. Teljässä kirkkoherra, kappalainen ja kaksi diakoniatyöntekijää muodostavat kirkkoturvatiimin, ja muutama seurakuntalainen vapaaehtoistiimin sen tukena.

– Jos joku kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut hakee meiltä kirkkoturvaa, harkitsemme tiimin kanssa onko sille perusteita. Onko esimerkiksi niin, ettei hakija ei voinut ajoissa toimittaa viranomaisille kaikkia tarvittavia tietoja. Jos päätös on edelleen kielteinen, voimme olla tukena hänen poistuessaan maasta ja pyytää sikäläistä kristillistä kirkkoa ottamaan tulijan vastaan, kirkkoherra Kaisa Huhtala kertoo.

Porin Teljän seurakunnassa on varauduttu tilanteeseen, jossa turvapaikanhakija kielteisen päätöksen saatuaan hakee apua seurakunnasta. Tiimiin kuuluvat Satu Katila, Jarkko Willman, Minna Salminen ja Kaisa Huhtala.
aan maasta ja pyytää sikäläistä kristillistä kirkkoa ottamaan tulijan vastaan, kirkkoherra Kaisa Huhtala kertoo.

Kirkkoturvaohjeissa ei ongelmaa

Ulkomaalaiskysymyksiin erikoistunut lakimies Ville Hoikkala ei näe kirkkohallituksen 2015 hyväksymissä kirkkoturvaohjeissa ongelmia. Ne löytyvät netistä hakusanoilla Kirkkoturva seurakunnassa 2015.

– Opas on ammattitaitoisesti laadittu, ja sen ohjeilla ei syyllisty rikokseen. Ohje korostaa kirkkoturvaa väliaikaistilanteena, jonka aikana voidaan huolehtia, että turvapaikka-asian käsittelyssä kaikki tarpeellinen tieto tulee esiin. Joissakin harvinaisissa tilanteissa maasta poistaminen voi juuri sillä hetkellä olla kohtuutonta vaikkapa pitkälle edenneen raskauden tai sairauden takia. Oppaassa on tuotu hienosti esille myös henkiseen jaksamiseen ja seurakunnan päätöksentekoon liittyvät näkökohdat.

Hoikkala kannustaa selvittämään turvapaikanhakijan oman lakimiehen kanssa huolellisesti sen, onko kirkkoturvalla mitään voitettavissa. Seurakunnan tulee myös ilmoittaa poliisille, missä seurakunnan suojelema henkilö on.

Lainvastaista menettelyä voidaan Hoikkalan mukaan harkita vain poikkeuksellisesti tilanteessa, jossa on tarkoitus puolustaa ihmiselämää ja lain edellyttämä menettely aiheuttaisi merkittävää kärsimystä.

– Ehkä kysymykseen voisivat tulla lapset, jotka on sijoitettu lastensuojelulaitoksiin, joissa kohtelu olisi poikkeuksellisen epäinhimillistä tai joissa on lasten välistä väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Lastenkodista karanneiden ottaminen omaan kotiinsa asumaan on rikos (lapsen omavaltainen huostaanotto), mutta se on eettisesti hyväksyttävää, jos samalla pyritään korjaamaan lapsen sijoituspaikan epäkohtia ja etsimään lapselle paremmin sopivaa sijoituspaikkaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

– Tilanteen on kuitenkin oltava vakava, ja ratkaisu on tehtävä huolellisesti harkiten. Lakia rikkovan on varauduttava kantamaan seuraukset. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä