19.2.2015Teksti Freija ÖzcanKuva Puolustusvoimat/Lauri Paju

Puolustusvoimille esitetään yhdistävää eettistä opetusta

Puolustusvoimien uskonnonvapaus 2

Puolustusministeriön asettama työryhmä on antanut esityksen siitä, miten uskonnonvapaus voisi paremmin toteutua puolustusvoimissa. Esityksen lähtökohtina ovat joukon yhtenäisyys ja toisaalta kirkkokunnasta riippumaton oikeus osallistua tai olla osallistumatta.

Suurin muutos on, että perusyksiköiden päälliköiden ja vääpeleiden, sotilaspastorien, sosiaalikuraattorien ja lääkäreiden nykyisistä oppitunneista muodostetaan kaikille palvelusta suorittaville tarkoitettu yhteinen kokonaisuus. Elämänhallintaa ja sodan ajan eettistä ajattelua tukevat oppitunnit ovat uskonnottomia.

– Tässä oikeastaan puhutaan varusmiespalveluksen suorittamisen tukemisesta. Lähdettiin siitä, että saadaan koko joukko saman opetuksen piiriin, työryhmän sihteerinä toiminut vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi kommentoi.

Nykyään ne varusmiehet, jotka eivät kuulu kirkkoon, ovat saaneet erillistä eettistä opetusta. Sitä ovat pitäneet joko toiset varusmiesjohtajat tai sotilaspastori.

– Nyt tulee yksi yhteinen, selkeä kokonaisuus. Se vapauttaa sotilaspastorien resursseja pienempien ryhmien pitämiseen ja yksityisesti käytäviin keskusteluihin, Peltoniemi avaa.

Sotilaspastori voivat jatkossa pitää kaikki oppitunnit sotilaskuraattorin ja lääkärin tunteja lukuun ottamatta.

– Monilla sotilaspapeista on nuorisotyötausta. Heidän koulutukseensa kuuluu muutakin kuin teologiaa ja uskontoa. He ovat parhaita mahdollisia asiantuntijoita toimimaan, Peltoniemi toteaa.

Sotilaspastorit valmiina

Kenttähartauksien ja jumalanpalvelusten osalta esitys korostaa osallistumisen vapautta riippumatta siitä, kuuluuko johonkin kirkkokuntaan vai ei.

– Kiihkouskovainen voi poistua kenttähartaudesta, ateisti voi jäädä, Peltoniemi sanoo ja painottaa, että tässä ollaan nyt luopumassa vanhasta tavasta mieltää uskonnonvapautta.

Sotaharjoituksissa halutaan säilyttää hartaushetki, mutta se jakautuu kaikille yhteiseen uskonnottomaan osuuteen vaikkapa sotilaskodin antimia nauttien jätkänkynttilän valossa ja vapaaehtoiseen uskonnolliseen hetkeen.

– Nämä ovat hyviä katkoksia harjoitukseen. Mutta se tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että ne, jotka eivät kuulu kirkkoon, jäävät tehtäviin ja pitämään yllä tulta. Nyt tasa-arvoistetaan ja säilytetään yhteys.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on arvostellut esitystä siitä, että se kaventaa varusmiesten vapautta harjoittaa uskontoa.

– Ymmärrän tietysti sen, että kirkkohallitus näkee asian omalta kannaltaan. Minä katson tätä puolustusvoimien kannalta, miten intressit ja tavoitteet tulevat täytettyä, maavoimien kenttärovasti Janne Aalto kommentoi.

Aallon mukaan sotilaspastorit ovat valmiita toimimaan sen mukaan kuin on tarve sotilaiden henkisen ja eettisen toimintakyvyn varmistamiseksi.

– Esitys on ihan hyvä sinänsä. Kyse ei ole meistä tai sinällään uskonnosta tai uskonnottomuudesta vaan laitoksen tarpeesta. Käytännössä palvelemme jo nyt kaikkia uskonnosta ja tunnustuskunnasta riippumatta.

Työryhmä esittää, että muutokset toimeenpannaan heinäkuun 2015 saapumiserän astuessa palvelukseen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä