26.9.2013Teksti Arja-Leena PaavolaKuva Lehtikuva

Piispojen päätös jakaa mielipiteet

k-39-2013-6-kuva uutiseen
Vanhan sanonnan mukaan papilla pitää olla toisessa kädessä Raamattu, toisessa sanomalehti.


”Sosiaalinen media on tämän päivän kirkonmäki”

Piispainkokous päätti hiljattain, että papiksi vihittävältä vaaditaan jatkossa todistus seurakunnan toimintaan osallistumisesta. Syynä on huoli teologien seurakuntayhteyden ohenemisesta.

Seurakuntatoimintaan osallistuminen siksi, että olisi piispan mielestä papiksi kelpaava, vaikuttaa joidenkin mielestä menneen maailman ajattelulta. Tuloksena saattaa olla myös uusi, jäykkä lisämuodollisuus.

– Pikemminkin pitäisi pohtia, miksi ihmiset eivät halua osallistua, Kuopion seurakuntien oppilaitostyön pastori Panu Pohjolainen huomauttaa..

– Tavallista elämää elämällä papit pätevöityvät parhaiten. Työ on joka tapauksessa sellaista, että siinä joutuu kohtaamaan erilaista elämää erilaisissa piireissä.

Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi oli mukana työryhmässä, joka valmisteli piispainkokoukselle esityksen papin koulutuspolusta.

Kopperi toteaa, että vihkimykseen valmistautuvan teologian maisterin täytyy tietää jotain tulevasta työpaikastaan ja sen toimintakulttuurista, ennen kuin sitoutuu pysyvästi pappisvirkaan.

– Luontevia paikkoja ovat seurakunnan nuorisotyö sekä nuorten aikuisten tai opiskelijoiden toiminta, vapaaehtoistoiminta isosena tai muissa seurakunnan hankkeissa. Tarkkoja määritelmiä toiminnan muodoista ei ole haluttu antaa.

Seurakuntaelämän käsitettä laajennettava

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mielestä jää epäselväksi, mitä piispat seurakuntaelämällä tarkoittavat: luetaanko sellaiseksi ihmisten keskinäinen yhteys myös muualla kuin seurakunnan tiloissa?

– Miksi virallisella toiminnalla olisi suurempi arvo epämuodolliseen verrattuna?

– Seurakuntalaisten joukossa on paljon aktiivikristittyjä, jotka eivät koe löytävänsä paikkaa kirkon piirissä. Seurakuntaelämän käsitettä pitäisi pikemminkin laajentaa ja toimintamuodot saada enemmän vastaamaan ihmisten tarpeita.

Esimerkiksi Tampereen hiippakunnassa messujen suuntaaminen eri kohderyhmille on johtanut kävijämäärän suureen nousuun. Se on kiistaton osoitus siitä, että ihmisiä on mahdollista aktivoida, Halava toteaa.

Sosiaalinen media on yksi tämän päivän kirkonmäki, jossa kirkon väkeä tarvitaan. Halavan mukaan seurakunnan työntekijät ovat tosin heränneet tähän hitaasti.

Facebookissa keskustelu hengellisyydestä on arkipäiväistynyt. Keskustelua käydään esimerkiksi työelämän ongelmista. Siinäkin kirkon läsnäolo ja ihmisarvon korostaminen olisivat paikallaan.

– Tähän mennessä kirkko on omassa viestinnässään ollut vetäytyvä jopa silloin, kun asia koskee kirkkoa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, Halava uskoo.

Papin on liikuttava ajassa

Kari Kopperi muistuttaa, että jo kauan sitten pidettiin ihanteena, että papilla on toisessa kädessään Raamattu ja toisessa päivän sanomalehti. Papin täytyy kyetä tulkitsemaan kristinuskon sanomaa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja ajan merkkejä tuntien.

– On hienoa, että kirkkoon tulee töihin runsaasti alanvaihtajia, kuten bussikuskeja tai yksityisyrittäjiä. Viime vuosina papiksi vihityistä lähes neljännes on ollut yli neljäkymmenvuotiaita alan vaihtajia. Heillä on paljon elämänkokemusta ja osaamista. Tämä kertoo mielestäni myös siitä, että kirkkoon hakeudutaan töihin, kun halutaan tehdä mielekästä työtä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä