12.10.2017Teksti Arja-Leena PaavolaKuva Sirpa-Maija Vuorinen

Suomi on ekumenian mallimaa

ekumenia-S-M-Vuorinen
Ortodoksinen vedenpyhitys ekumeenisella vaelluksella Espoon Oittaalla viime elokuussa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on jo 100 vuoden ajan rakentanut yhteyttä kirkkojen välille.

Ekumeeninen liike syntyi ruohonjuuritasolla koetusta kristittyjen yhteydestä ja pyrkimyksestä kohti kirkon näkyvää ykseyttä. Yhdessä toimiessaan kirkot todistavat Kristuksesta ja kirkkojen ääni yhteiskunnassa on voimakkaampi.

Kansainvälinen kiinnostus ekumeniaa kohtaan heräsi jo 1800-luvun lopulla opiskelijoiden keskuudessa. Samaan aikaan globaalilla tasolla kirkkojen lähetystyössä tehtiin yhteistyötä eri tunnustuskuntien edustajien kanssa, mikä synnytti tarpeen ekumeeniselle keskustelulle.

– Vuonna 1917 perustettu Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maailman vanhimpia ekumeenisia neuvostoja. Liikettä perustettaessa Suomi oli vielä Venäjän vallan alla, mikä alkuvaiheessa rajoitti toiminnan avoimuutta. Nyt ekumeniasta on tullut erottamaton osa niin luterilaisten, ortodoksien, katolisten kuin vapaiden kirkkojenkin tehtäväkenttää. Tänä päivänä SENiin kuuluu 11 jäsenkirkkoa, 5 tarkkailijakirkkoa ja 24 kumppanuusjärjestöä, SENin pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoo.

Suomea on usein kutsuttu ekumenian mallimaaksi. Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen välisellä yhteistyöllä on meillä pitkä perinne, ja kirkot ovat olleet aktiivisia ekumeniassa. Myös kansainvälisellä tasolla suomalaiset ovat tuoneet teologisessa työskentelyssä ja järjestötoiminnassa ansiokkaasti esille uusia näkökulmia, joilla on ollut merkittävä rooli yhteistyössä.

Tämä uutinen on katkelma. Lue lisää aiheesta Sanasta 41/2017!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä