11.6.2014Teksti Freija ÖzcanKuva Lehtikuva/AP Photo/ Majdi Mohammed

Taistelu palestiinalaiskristityistä kuumenee

Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki -lehden mukaan Kirkkojen maailmanneuvoston EAPPI-ohjelma kytkeytyy toimintaan, jota tukevat useat terroristijärjestöt. Suomesta ohjelmaan osallistuu Kirkon Ulkomaanapu.

k-24-2014-07-PalestiinaKardinaali Bechara Rai, Libanonin maroniittisen katolisen kirkon johtaja osallistui messuun Beit Sahourissa Länsirannalla. Rai liittyi paavin seuraan tämän Pyhän Maan vierailulla. Terroristijärjestö Hizbollah varoitti, että Rain matkalla Jerusalemiin voi olla ”vaarallisia ja kielteisiä” seurauksia.


Lehti paljasti 26. toukokuuta ilmestyneessä artikkelissaan ”Taistelu Israelista”, että EAPPI-ohjelmalla on yhteys BDS-liikkeeseen (Boycott, Sanctions and Divestment), joka ajaa erilaisia taloudellisia ja akateemisia boikottitoimenpiteitä Israelia vastaan.

BDS-liikettä koordinoivan komitean päätukija on Palestiinan kansallisten ja islamilaisten joukkojen neuvosto. Siihen kuuluu useita terroristijärjestöjä, kuten Hamas, Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) ja erityisen radikaalina tunnettu islamilainen Jihad-järjestö.

Artikkeliin viime viikolla antamassaan vastauksessaan Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura pitävät lehden väitettä ”sensaatiohakuisuudessaan” käsittämättömänä. ”Tällä perusteella samaan kyseenalaiseen seuraan joutuisivat lukemattomat tahot Euroopan Unionin komissiota myöten”, vastineessa todetaan. Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura ovat Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenjärjestöjä.

Vastauksen allekirjoittanut Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen ei kuitenkaan kiistä Kirkko ja kaupunki -lehden väitteitä.

– Lehden esittämä linkki terroristijärjestöihin on pitkä ja siitä johtopäätösten vetäminen erikoista, Rytkönen kommentoi Kotimaa24:n uutisessa.

Kirkko ja kaupungin artikkelin kirjoittaneen toimittaja Juhani Huttusen mukaan Kirkkojen maailmanneuvoston rekisteröimä verkkotunnus kairospalestine.ps sisältää kuitenkin kokonaisen BDS-osion, joka promotoi aktiivistesti BDS-liikettä.

Kristittyjen tilanteesta ristiriitaista tietoa

Juhani Huttunen puuttuu artikkelissaan myös kristittyjen vaikeaan asemaan palestiinalaisalueilla. Palestiinalaisten kirkkojen johtajien lausunnoissa ei kuulu tavallisten seurakuntalaisten ääni.   

– Paikallisten kristittyjen yksiselitteinen viesti meille on, että Palestiinan itsehallinto suojelee kristittyjä, Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen vastaa Huttusen artikkelissa.

EAPPI-ohjelman ja Jerusalem Inter-Church Centerin vuonna 2012 tuottaman Faith under Occupation -dokumentin mukaan palestiinalaiskristittyjen kärsimys ja heidän muuttoliikkeensä alueelta johtuu Israelin miehityksestä.

Dokumentti pyrkii osoittamaan, että väite, jonka mukaan ääri-islamilaisuus olisi syynä kristittyjen määrän vähenemiseen alueella, on perätöntä israelilaista ja kristillis-siionistista propagandaa.

Useat  ihmisoikeuslähteet kertovat kuitenkin syrjinnästä, väkivallasta, kristittyjen tyttöjen raiskauksista, omaisuuden riistosta ja kiihotuspuheista kristittyjä vastaan.

Arabikevät heikentää kansallista identiteettiä

Palestiinalaiskristittyjen johtajat ovat jatkuvasti korostaneet sitä, että kristityt on nähtävä palestiinalaisina eikä heitä pidä erotella omaksi ryhmäkseen uskonnon mukaan.

Israelin parlamentti hyväksyi keväällä lain, joka antaa kristityille arabeille mahdollisuuden erottautua arabimuslimeista omaksi vähemmistökseen. Laki on osa suurempaa pyrkimystä yrittää integroida kristittyjä arabeja yhteiskuntaan antamalla heille oman virallisen statuksen. Palestiinalaiskristittyjen johtajat ovat ottaneet lakiin hyvin kielteisen kannan. Israelin puolella asuvista arabikristityistä kaikki kuitenkaan eivät miellä itseään palestiinalaisiksi.

Lähi-idän uutisointiin erikoistuneen Al-Monitorin (5. kesäkuuta) mukaan ääri-islamilaisuuden nousu ja arabikevät ovat heikentäneet arabikristittyjen kansallisidentiteettiä. Israelin armeijassa IDF:ssä vapaaehtoisina palvelevien arabikristittyjen määrän raportoidaan kasvaneen tasaisesti noin 150 vapaaehtoiseen vuodessa. Yksi syytä tähän on se, että kristittyjen vaikeutunut tilanne arabimaissa on saanut Israelissa asuvat kristityt arvostamaan taloudellista vakauttaan ja ilmaisun vapauttaan ja tavoittelemaan taloudellisia etuja, joita armeijan käyneet maassa saavat.

Siinä missä palestiinalaisalueiden kristittyjen määrä koko ajan vähenee, kristittyjen määrä Israelissa on kasvanut jatkuvasti. Kun heitä vielä 1949 oli 34 000, nykyään heitä lasketaan olevan 160 000. Arabikristittyjä heistä on noin 80 prosenttia. Länsirannalla ja Gazassa palestiinalaiskristittyjä on noin 40 000. Kaksi kolmasosaa palestiinalaiskristityistä muutti Länsirannalta ja Gazasta pois Jordanian ja Egyptin miehityksen aikana vuosina 1949–1967. Jerusalemissa palestiinalaiskristittyjä oli ennen Jordanian miehityskautta noin 28 000 ja sen jälkeen 11 000.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä