21.5.2015Teksti Arja-Leena PaavolaKuva Istockphoto

Työhyvinvointi on heikentynyt kirkossa

Pääuutiskuva työhyvinvointi

Taloudellinen epävarmuus ja kirkon yhteiskunnallisen aseman muutokset koettelevat seurakuntien työntekijöitä. Huolta aiheuttaa ennakoimattomuus työympäristön muutoksissa.

– Myös kirkon piirissä keskustellaan henkilöstön vähentämisestä. Kirkkohallituksen arvion mukaan työntekijöiden määrä tulee vähenemään prosentin vuodessa. Eläköityvien tilalle ei välttämättä enää palkata uusia työntekijöitä, tämä taas voi lisätä muiden työmäärää ja johtaa työuupumukseen, kertoo toiminnanjohtaja Ritva Rasila Kirkon alat ry:stä.

Kirkon alat on suurin kirkollisen alan ammattiliitto, ja toimii sopijaosapuolena evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon sekä kristillisten järjestöjen työ- ja virkaehtosopimuksissa. Ammattiliittoon tulee Rasilan mukaan yhä enemmän työelämän vaikeuksia koskevia yhteydenottoja.

– Kirkko ei ole huono työpaikka, mutta seurakuntien melko yleinen ongelma on heikko henkilöstöjohtaminen, siihen yhdistettynä kirkon työntekijöiden ja hallinnossa toimivien huoli tulevaisuudesta aiheuttaa työhyvinvointiongelmia. Kirkko merkitsee työntekijöilleen paljon. Voi olla, että siksi ongelmat pitkittyvät ja kirkkoa suojellaan huonolta julkisuuskuvalta oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Lupa moittia

Kirkkolain mukaan ev.lut. kirkon seurakunnat noudattavat kuntarajoja ja kuntaliitosten yhteydessä seurakunnat kootaan yleensä seurakuntayhtymiksi. Kevään kirkolliskokouksessa käsiteltiin uutta rakennemuutosmallia. Se hylättiin, mutta todennäköisesti tulee uudelleen arvioitavaksi syysistuntoon. Päätöksiä odotellessa henkilöstö joutuu arvuuttelemaan, mitä mahdolliset muutokset käytännössä tarkoittavat omalta ja työtovereiden kannalta.

Kirkon maine työpaikkana on laskenut ja esimerkiksi medioissa kirkkoa on ikään kuin lupa riepotella. Se ahdistaa työntekijöitä. Kirkollinen ammatti leimaa enemmän kuin jokin muu, ja julkisuudessa työntekijöihin kohdistuvat odotukset ovat suuret.

Nyt aivan viime kuukausien perusteella vaikuttaisi siltä, että kirkon julkinen moittiminen alkaa olla laantumassa.

– Monet ymmärtävät, että kirkon palveluja tarvitaan. Toivoisin, että kirkon ja kuntien yhteistyö tiivistyisi. Pitäisi huomata ne mahdollisuudet, joita maan jokaiseen kuntaan ulottuvilla kirkon palveluilla on. Ihmiset arvostavat suuresti esimerkiksi diakonia- ja perhetyötä, mutta eri asia on, halutaanko kirkollisveroa maksaa, Rasila pohtii.

Lue koko juttu Sanasta 21/2015


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä